26/08/2017 - 09:43

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan tư pháp

(CT)- Sáng 25-8-2017, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị “về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng” (CT15).

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện CT15 đã đến dự.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện CT15, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, công tác bảo vệ an ninh chính trị; triển khai, quán triệt chỉ thị đến cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên nhận thức rõ yêu cầu cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án.

10 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tập trung lãnh đạo các cơ quan tố tụng thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo tính độc lập của các cơ quan tư pháp. Kết quả xét xử các vụ án có bị can, bị cáo là cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm, đúng trình tự pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 10 năm qua, thành phố đã khởi tố 56 vụ có người phạm tội là cán bộ, đảng viên với 89 bị can là cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chỉ đạo các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan tiếp tục phổ biến, quán triệt tốt CT15 cho cán bộ đảng viên theo đúng đối tượng quy định; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Thyeo đồng chí Trần Quốc Trung, các cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo tập trung thống nhất, toàn diện và kịp thời đối với các cơ quan tư pháp, tạo điều kiện cho các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định pháp luật và các quy định của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đối với các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, xử lý vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan tư pháp, nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và bảo vệ Đảng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các cơ quan thi hành pháp luật nâng cao hiệu quả phối hợp trong thi hành nhiệm vụ, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hiệu quả, khách quan, đúng quy định pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ giao Đảng, đoàn HĐND thành phố chỉ đạo tăng cường giám sát đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ban Nội chính Thành ủy chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, được dư luận quan tâm…

SƠN HÀ 

Chia sẻ bài viết