29/05/2009 - 08:36

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác điều hành xuất khẩu gạo

(TTXVN)- Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu gạo ngày 20-5-2009.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận: Hoạt động xuất khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm 2009 đã được điều hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu quả. Lúa, gạo hàng hóa vụ đông xuân đã được tiêu thụ nhanh với giá bảo đảm cho nông dân có lời trên 40%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,30 triệu tấn với trị giá FOB khoảng 935 triệu USD, tăng 66% về lượng và 56,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008. Xuất khẩu tăng, đồng thời cung ứng, lưu thông gạo trong nước được bảo đảm với giá phù hợp, không gây tác động tiêu cực đến chỉ số CPI.

Trong những tháng còn lại của năm 2009, Phó Thủ tướng yêu cầu: các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tiếp tục điều hành xuất khẩu gạo theo các yêu cầu, mục tiêu của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 215/TTg-KTTH ngày 10-2-2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các Bộ, ngành và Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Đối với các vụ sản xuất còn lại năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo sản xuất sát hơn nữa, nhất là đối với cơ cấu giống từ đầu vụ và công tác phơi sấy lúa để bảo đảm có được sản lượng gạo hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường, giảm tổn thất và giữ được chất lượng gạo sau thu hoạch. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III-2009 việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-1-2006 của Chính phủ đối với cơ chế điều hành xuất khẩu gạo theo hướng: Quy định hoạt động xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; hình thức thể hiện điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh cụ thể (có đăng ký kinh doanh lúa, gạo nội địa, có đầu tư hệ thống kho tàng, chế biến lúa gạo, có tài chính lành mạnh, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định, không vi phạm nghiêm trọng quy chế điều phối và các nghị quyết điều hành của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về đăng ký hợp đồng giao hàng, kiểm soát tránh gian lận giá xuất khẩu và thực hiện hợp đồng tập trung...), chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh lúa gạo.

Chia sẻ bài viết