16/07/2013 - 09:02

ĐỒNG CHÍ HÀ THỊ KHIẾT, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG:

Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Tại điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, tham gia phát biểu về tình hình công tác dân vận trên địa bàn thành phố thời gian qua.

(CT)- Ngày 15-7-2013, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2013 với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Thường trực HĐND, Ban Dân vận, các Ban Xây dựng Đảng, Mặt trận, các sở, ngành, đoàn thể thành phố…

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Dân vận các địa phương thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả. Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận. Việc phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức giao ban định kỳ giữa Ban Dân vận với Mặt trận, các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được duy trì nền nếp. Trên cơ sở đó đã góp phần nắm bắt, tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân, phản ánh và tham mưu cho Trung ương, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cũng được quan tâm. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mới chăm lo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng dân tộc, khó khăn. Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, tăng cường đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hướng dẫn và triển khai xây dựng tổ dân vận ở thôn, bản, khóm, ấp, khu dân cư; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Dân vận Trung ương đánh giá công tác dân vận vẫn còn những hạn chế như: Một số Ban Dân vận tỉnh, thành ủy chưa chủ động phối hợp nắm bắt, tổng hợp đầy đủ, kịp thời tình hình nhân dân, nhất là những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân và một số vụ việc phức tạp xảy ra về công tác dân tộc, tôn giáo để phản ánh và tham mưu kịp thời cho Trung ương, cấp ủy giải quyết. Một số vụ việc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý nhà nước về đất đai, môi trường,... còn chậm được xử lý, gây bức xúc trong nhân dân. Việc hệ thống dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp và nhiều doanh nghiệp thực hiện còn hình thức, còn biểu hiện mất dân chủ, vi phạm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cách làm hay, điển hình, kinh nghiệm tốt và những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở cơ sở; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác dân vận thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân vận những tháng đầu năm, đồng thời động viên, chia sẻ những khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong cả nước. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, để đưa Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đi vào cuộc sống. Ban Dân vận Trung ương sẽ phối hợp với các Ban Tổ chức, Văn phòng Chính phủ làm tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị về công tác cán bộ của hệ thống dân vận cho phù hợp, tương xứng với vai trò, vị trí của công tác dân vận. Về công tác này, đồng chí đề nghị các cấp ủy cần quan tâm hơn nữa trong bố trí, điều động cán bộ của hệ thống dân vận, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có kinh nghiệm, tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự Đảng Chính phủ, chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền. Hệ thống làm công tác dân vận các cấp tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phản ánh kịp thời để các cấp ủy Đảng, Ban Dân vận Trung ương xem xét giải quyết; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; quan tâm tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại những âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch...

     Tin, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết