06/03/2016 - 16:25

Để công trình lưới điện cao áp hoạt động hiệu quả:

Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền không để phát sinh sự cố, tai nạn về điện

 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn Công trình lưới điện cao áp TP Cần Thơ (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tích cực triển khai nhiều biện pháp trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, góp phần phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên, để hạn chế sự cố lưới điện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Ban chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm bảo vệ an toàn lưới điện cao áp của thành phố. Xoay quanh vấn đề vừa nêu, ông Dương Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ kiêm Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo, cho rằng:

- Để công trình lưới điện cao áp hoạt động liên tục, hiệu quả và thông suốt, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, Ban chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều hoạt động khác nhau. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân tích cực thực hiện tốt các quy định về an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện ngoài công tác tuyên truyền, hướng dẫn còn tích cực tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tại các quận, huyện, nơi có đường dây tải điện đi qua. Đồng thời, tích cực phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những thông tin cần thiết về các biện pháp đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp bằng nhiều hình thức như: treo pa-nô, phát tờ bướm tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; lắp 32 biển cảnh báo đường thủy, phát tờ rơi với hình ảnh minh họa hướng dẫn tuyên truyền về an toàn điện, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông… Nhờ triển khai đồng bộ và có hiệu quả trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, trong năm 2015, trên địa bàn thành phố không có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong hệ thống lưới cao thế.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

* Để hạn chế sự cố và nguy cơ về tai nạn điện, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện trên địa bàn thành phố như thế nào? Đâu là những tồn tại trong vi phạm hành lang an toàn điện cao áp, thưa ông ?

- Nhằm hạn chế sự cố và nguy cơ về tai nạn điện, Ban chỉ đạo đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn điện. Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị điện lực và các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong việc tăng cường bảo vệ an toàn công trình lưới điện và an toàn điện trong nhân dân, góp phần đảm bảo an toàn công trình lưới điện và quyền lợi của người dân sống trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Dù đạt kết quả khả quan trong công tác kiểm tra, xử lý bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn gặp một số khó khăn, như: một số cá nhân vi phạm chưa tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện để khắc phục; ý thức bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của người dân chưa cao. Ngoài ra, việc phát triển đô thị nhanh, kéo theo xây dựng nhà ở, công trình, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp… nơi có lưới điện cao áp đi qua phát sinh nhiều phức tạp, khó khăn trong việc quản lý vận hành, phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân.

Để xử lý và giải quyết các vi phạm cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn các đơn vị quản lý, vận hành nhằm phát hiện và lập Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Trình tự thủ tục này có hướng dẫn đầy đủ tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực và chuyển về UBND các quận, huyện hoặc Thanh tra Sở Công Thương xem xét, xử phạt theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2013, của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

* Những giải pháp, phương hướng bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, góp phần cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn thành phố thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- Năm 2016, Ban Chỉ đạo tập trung triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp để hạn chế tai nạn điện trong nhân dân. Từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh. Các thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ công trình lưới điện cao áp thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; tổ chức kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn không để phát sinh những trường hợp mới…

Ngoài ra, Ban chỉ đạo sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo các tuyến dây có nhiều nhà ở, công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp kết hợp công tác di dời và ngầm hóa lưới điện… Phối hợp với các địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về an toàn lưới điện cao áp của các công trình, nhà ở vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới diện cao áp… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh về việc tăng cường bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn an toàn điện cho các cán bộ, công nhân và người sử dụng điện tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức, cá nhân sử dụng điện, các đơn vị thi công dự án có lưới điện đi qua… Đề nghị các đơn vị quản lý và vận hành lưới điện cao áp định kỳ có báo cáo hoạt động và đề xuất phương hướng xử lý các vụ vi phạm, các khó khăn, vướng mắc để Ban chỉ đạo kịp thời phối hợp cùng các đơn vị quản lý, vận hành kiểm tra theo dõi ngăn ngừa sự cố xảy ra… góp phần để công trình lưới điện hoạt động ổn định và thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cho thành phố.

* Xin cảm ơn ông!

Mỹ Hoa (thực hiện)

Chia sẻ bài viết