14/09/2008 - 08:01

Thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo cùng chung sức phát triển kinh tế bền vững

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và nói chuyện với nhân dân xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh trong chuyến đi thăm và làm việc tại tỉnh trong hai ngày 12 và 13-9-2008.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui khi được biết trong những năm gần đây kinh tế của Trà Vinh đã có sự phát triển khá nhanh, với tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân trên 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đến nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; công tác giáo dục, đào tạo con em đồng bào dân tộc được quan tâm; mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh được củng cố; mỗi năm giảm được 3% hộ nghèo. Riêng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số giảm được 4%. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 67 của Ban Bí thư, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về chuyển biến toàn diện vùng đồng bào Khmer và làm cho đời sống của đồng bào Khmer có bước chuyển biến rõ nét.

Tổng Bí thư biểu dương các cấp ủy đảng tỉnh Trà Vinh đã triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đề ra chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện sát với tình hình, tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong nội bộ và nhân dân. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; công tác cán bộ chuyển biến tích cực, công tác đào tạo cán bộ người Khmer có nhiều sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện thường xuyên. Qua đó, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn khuyết điểm, xử lý kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tác động tích cực đến việc giáo dục nâng cao tính tổ chức kỷ luật của đảng viên.

Tổng Bí thư lưu ý: Trà Vinh là một tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư và cơ cấu lao động chưa nhanh; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đông đồng bào Khmer còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, mức tích lũy đầu tư phát triển trong dân còn hạn chế. Các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần tổ chức chu đáo việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ để tìm ra những nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp chung của cả 54 dân tộc anh em trong cả nước. Đại đoàn kết các dân tộc là yếu tố cực kỳ quan trọng để đưa sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi. Phân tích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần xây dựng mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết các dân tộc, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển; các đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua, tập hợp quần chúng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Cần nỗ lực làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là ở tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư tin rằng Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh sẽ phát huy tốt truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống đoàn kết, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong đồng bào người Kinh, Khmer, Hoa, cùng tập trung nỗ lực xây dựng cuộc sống mới, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững,

Đến thăm Đảng bộ, nhân dân xã Đa Lộc, huyện Châu Thành và Đảng bộ, nhân dân huyện Tiểu Cần, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi bà con về đời sống kinh tế và văn hóa tại địa phương. Tổng Bí thư rất vui khi được biết nhờ sản xuất phát triển, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân dần được cải thiện. Tổng Bí thư căn dặn cấp ủy và chính quyền địa phương bên cạnh việc tập trung cho sản xuất, mở mang các cơ sở dịch vụ phục vụ cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân, cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, chăm lo cho giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Cần làm tốt công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tích cực chống tham ô, nhũng nhiễu, cửa quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở địa phương, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thắp nhang tưởng niệm tại Đền Thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Long Đức, thị xã Trà Vinh; thăm hỏi, tỏ lòng tri ân và tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các huyện Châu Thành và Tiểu Cần. Tổng Bí thư cũng đến thăm và tặng quà các chùa Champây sophone (Mỏ Neo) và chùa Canh Chhom Panôngpênh (Cây Hẹ). Nói chuyện với các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và đồng bào Phật tử, Tổng Bí thư nêu rõ: Thắng lợi trong cuộc đấu tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta có phần đóng góp rất quan trọng của đồng bào các tôn giáo. Mong rằng chư vị sư sãi và đồng bào Phật tử luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, động viên các Phật tử đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

HÀ HUY HIỆP - KHÁNH LINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết