04/02/2013 - 22:06

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Tăng cường giám sát triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

(CT)- Ngày 4-2-2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết (NQ) của Quốc hội (QH) tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và các đồng chí Phó Chủ tịch QH chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu TP Cần Thơ, có ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan.

Tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII đã ban hành các NQ liên quan đến các lĩnh vực lập hiến, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Các NQ đó là: NQ số 31/2012/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; NQ số 35/2012/QH13 về lấy ý kiến tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; NQ số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; NQ số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác Thi hành án năm 2013; NQ số 38/2012/QH13 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; NQ số 39/2012/QH13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; NQ số 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII và NQ số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Các NQ này đã đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao phải thực hiện trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Đồng thời, cũng đặt ra trách nhiệm đối với QH, các cơ quan của QH và ĐBQH trong việc giám sát thực hiện các NQ. Sau khi NQ có hiệu lực thi hành, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH, các ĐBQH, các Đoàn ĐBQH, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã chủ động triển khai thực hiện các NQ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ đây là việc làm cụ thể nhằm triển khai NQ của QH về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Mục tiêu của Hội nghị nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác giám sát của QH và HĐND trong việc đảm bảo những chủ trương, NQ của QH được các ngành, các cấp quán triệt và triển khai kịp thời, đem lại tác dụng thực tế trong đời sống xã hội. Chủ tịch QH yêu cầu Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của QH, các Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm; chủ động, tích cực, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực thi các NQ của QH tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ rõ, quá trình giám sát của các Đoàn ĐBQH, HĐND và từng ĐBQH đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai NQ sẽ phát hiện ra những điểm còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, điều kiện thực tế; đồng thời cũng cho thấy những nơi chưa làm đúng, làm chưa tốt, chưa chủ động tích cực thực hiện trách nhiệm của mình đối với nhân dân…

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết