27/11/2017 - 21:37

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự 

(CT)- Ngày 27-11-2017, các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27-2-2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ trong thời kỳ mới. Ảnh: CHẤN HƯNG

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ ở đơn vị, địa phương. Qua đó, phong trào không ngừng phát triển, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH). Công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) phát huy  hiệu quả. Đến cuối năm 2016, toàn thành phố có 254.991/268.031 hộ gia đình được xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa; 614/630 khu dân cư được công nhận và tái công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 65/85 xã, phường, thị trấn được công nhận và tái công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa… Công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được các ngành, các cấp quan tâm, chỉ đạo, tổ chức bàn giao các ban ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục, cảm hóa 26.231 đối tượng. Qua đó, có 13.783 đối tượng tiến bộ; 2.400 đối tượng hoàn lương được giới thiệu, giải quyết việc làm, nhiều người trở thành lao động sản xuất giỏi, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa phương… Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận, biểu dương kết quả các ngành, các cấp đạt được thời gian qua, đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANCT, TTATXH; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào TDBVANTQ, gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố và các cuộc vận động, thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết