19/04/2012 - 22:21

Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

* Đề xuất 84 dự án luật và 10 dự án pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh của Quốc hội năm 2013

(TTXVN)- Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô một cách vững chắc, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý và năng động hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn và có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, góp phần đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã xác định. Đây là ý kiến đóng góp của Thường vụ Quốc hội vào Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tại phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 19-4.

Theo quan điểm của Chính phủ, tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế bao gồm tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng mà trọng tâm là các ngân hàng thương mại; tái cơ cấu thị trường chứng khoán và các định chế tài chính; tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phát triển mạnh về quy mô và nâng cao chất lượng doanh nghiệp dân doanh; tái cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế theo hướng cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ phù hợp với các vùng, điều chỉnh chiến lược thị trường, tăng nhanh giá trị nội địa và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Thống nhất với những định hướng này, nhiều ý kiến cho rằng trước hết cần xác định mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2012-2020 có bao nhiêu đề án thành phần và lộ trình thực hiện tái cơ cấu. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đề án tổng thể cần nói rõ đề án thành phần, trong 3 đột phá chiến lược: thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng thì cái gì là trọng tâm? Ngay cả 3 đột phá chiến lược này cũng phải xác định rõ những trọng tâm trong nội hàm của nó. Tái cơ cấu nền kinh tế nên xác định trọng tâm là tái cơ cấu thị trường tài chính. Tái cơ cấu doanh nghiệp là tái cơ cấu toàn bộ lực lượng tạo ra GDP, trong đó phải thúc đẩy cho được các thành phần kinh tế, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước. Đột phá về cơ sở hạ tầng nên chọn cơ cấu đầu tư trong đó đầu tư công là trọng tâm, làm đầu tư công cho hiệu quả. Đợt tái cơ cấu lần này sẽ tác động tới kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước như như thế nào cũng cần được làm rõ hơn.

Nhiều ý kiến trong Thường vụ Quốc hội đề nghị đề án cần làm đậm nét thêm vấn đề đột phá nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao, xây dựng quan hệ lao động cho phù hợp trong quá trình tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động thông qua sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng công nghệ. Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng đây là đề án lớn, quan trọng và rất phức tạp. 5 năm tới cần tập trung cho 3 khâu quan trọng là tái cấu trúc nền tài chính mà trọng tâm là tái cấu trúc ngân hàng thương mại; tái cấu trúc đầu tư, tập trung vào đầu tư công, sắp xếp phân bổ sử dụng nguồn lực của nhà nước vào khu vực nào để khắc phục bất cập của nền kinh tế; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tổng công ty, tập đoàn kinh tế.

* Chiều 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013.

Về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, sau khi rà soát tổng số các dự án do các cơ quan, tổ chức, đại biểu QH kiến nghị, Ủy ban Pháp luật cho biết, tính đến hết ngày 13-4, đã nhận được 84 dự án luật và 10 dự án pháp lệnh. Về cơ bản, Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều đề nghị của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan và của các đại biểu QH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013. Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các dự án liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, Ủy ban Pháp luật đề nghị đưa dự án này vào Chương trình tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013).

Cho ý kiến về các nội dung này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức rà soát kỹ lưỡng các dự án luật đề xuất; nhất thiết phải đảm bảo đủ điều kiện, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa vào Chương trình. Cơ quan thẩm tra cũng phải kiên quyết đưa ra khỏi Chương trình đối với những dự án luật sơ sài, chưa đủ hồ sơ, thiếu tính thuyết phục và tính khả thi.

Chia sẻ bài viết