05/06/2023 - 08:24

Sức bật mới ở quận Bình Thủy 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Gần 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đã tập trung lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, 15 chỉ tiêu chủ yếu ĐH Đảng bộ quận đề ra đã đạt trên 50%, trong đó một số chỉ tiêu đã đạt kế hoạch. Kết quả ấy đã và đang tạo nên sức bật mới trong chặng đường phát triển mới của địa phương.

3 năm qua quận Bình Thủy đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong ảnh: Đường Trần Quang Diệu đang được đầu tư nâng cấp.

Theo đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trà An, gần 3 năm qua, Đảng bộ phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, đã kết nạp được 26 đảng viên (ĐV), đạt 104% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2020 đến nay, hằng năm Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Cùng với chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường Trà An thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật nhất là phường đã vận động xã hội hóa được tổng trị giá 17,4 tỉ đồng cùng quận và thành phố xây dựng đường Huỳnh Phan Hộ; đường Hồ Trung Thành; đường Vành Đai, hẻm 18 và hẻm 54 đường Hồ Trung Thành; hẻm 3, hẻm 90 và hẻm 44 khu vực 4; hẻm 176 đường Lê Hồng Phong, hẻm 27 khu vực 3… Phường đã vận động các nguồn lực mỗi năm được trên 1 tỉ đồng chăm lo công tác an sinh xã hội, trong đó đã hỗ trợ xây 10 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm nông dân, nhà Đồng đội...

Theo đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, nửa nhiệm kỳ qua, Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái; mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đến cuối năm 2022 giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 25.889 tỉ đồng (tăng 3.325 tỉ đồng so với năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 13.405 tỉ đồng (tăng 2.499 tỉ đồng so với năm 2020). Quận vận động nhân dân đóng góp 117,3 tỉ đồng xây dựng 43 công trình kết cấu hạ tầng. Đồng thời, cùng thành phố xây dựng nhiều công trình trọng điểm: đường nối đường Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918, đường Vành đai phía Tây thành phố, đường tỉnh 917, đường tỉnh 918, đường Vành đai sân bay Cần Thơ, đường Trần Quang Diệu…

Trong quá trình phát triển, Quận ủy và các cấp ủy đảng quận Bình Thủy chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai những giải pháp phát triển văn hóa - xã hội. Trên địa bàn quận có thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay tất cả trường học và trạm y tế cua quận đều đạt chuẩn quốc gia. Quận đã huy động hơn 8,4 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 157 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng, đến nay trên địa bàn không còn hộ dân phải sống trong nhà dột nát, xiêu vẹo. Cả hệ thống chính trị quận đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, thực hiện tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng ưu tú, đã kết nạp 300 ĐV, đạt 75% kế hoạch nhiệm kỳ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, có hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên. Từ đó đã giúp tổ chức đảng, ĐV khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng bộ quận chỉ 38 ĐV vi phạm. Năm 2021 và 2022, Đảng bộ quận Bình Thủy là tổ chức đảng cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Chia sẻ bài viết