30/03/2017 - 22:38

Sử dụng phân hữu cơ - sinh học ở vùng hạn - mặn

Theo TS. Lưu Hồng Mẫn, Phó Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL: "Hiện nay ở vùng ĐBSCL sản xuất nông nghiệp còn tập trung chủ yếu theo số lượng, thâm canh làm cho nhóm đất phù sa ven sông Tiền và sông Hậu có hiện tượng bị bạc màu, suy thoái. Do điều kiện thâm canh có đê bao chống lũ và trong quá trình canh tác sử dụng quá nhiều phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng đã tạo ra dư lượng các chất độc hại trong nông sản thực phẩm cũng như làm tăng khả năng chống chịu và đột biến của sâu bệnh… Do vậy phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới với mục tiêu đạt được năng suất, chất lượng nông sản tốt, đảm bảo cân bằng sinh thái và không làm suy thoái môi trường canh tác, chúng ta cần phải quan tâm đến vai trò hữu cơ sinh học trong canh tác nông nghiệp bền vững".
Chia sẻ bài viết