14/03/2015 - 16:40

Sử dụng hiệu quả vốn ODA

Dự án Nâng cấp đô thị (NCĐT) vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ nằm trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2012 với tổng mức đầu tư 90,4 triệu USD. Qua hơn 2 năm triển khai dự án, bộ mặt đô thị TP Cần Thơ có nhiều đổi thay, tập trung ở các khu thu nhập thấp (được gọi tắt là khu LIA) của 4 quận thụ hưởng: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Cái Răng. Năm 2015, Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) TP Cần Thơ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả giải ngân vốn theo cam kết với Ngân hàng Thế giới.

Đẩy nhanh tiến độ các gói thầu

Theo BQL Dự án ODA TP Cần Thơ, trong năm 2014, BQL đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương đồng loạt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các gói thầu xây lắp theo kế hoạch. Ở giai đoạn 1, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện ở 11 khu LIA (hợp phần 1), 5 tuyến đường, đường ống phân phối nước sạch cho khu LIA 1 (hợp phần 2) và khu Tái định cư Long Tuyền (hợp phần 3) đã hoàn thành hơn 95%. Giai đoạn 2, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 20 LIA, khu vực hồ Búng Xáng, các hạng mục bổ sung sử dụng vốn kết dư đã thực hiện xong việc tham vấn cộng đồng, thành lập Hội đồng bồi thường của 4 quận, thành lập các Ban Giám sát cộng đồng,… và hoàn thành 50% công tác chi trả các khu LIA. Ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: "Mặc dù địa bàn dự án rộng nhưng nhờ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện tốt, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các gói thầu xây lắp đúng kế hoạch. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng được UBND 4 quận thụ hưởng dự án rất quan tâm. Quận chỉ đạo các phòng, ban của quận phối hợp cùng Ban QLDA nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan, từ đó không để xảy ra các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Qua đó, Cần Thơ đã được sự đánh giá rất cao của Ngân hàng Thế giới về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án".

Các tuyến hẻm ở khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều được nâng cấp, mở rộng khang trang từ Dự án NCĐT vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ.

Tính đến tháng 3-2015, dự án đã hoàn thành 110% công tác thiết kế giai đoạn 1, thiết kế giai đoạn 2 đạt 80% kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ. Trong công tác đấu thầu đã tổ chức đấu thầu và trao thầu 40/40 gói thầu giai đoạn 1, 10/15 gói thầu giai đoạn 2. Đến nay, đã triển khai thi công 19/26 gói thầu xây lắp được phê duyệt của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đạt 79% kế hoạch của dự án. Các gói thầu xây lắp triển khai đạt yêu cầu về tiến độ, 5/13 gói thầu xây lắp giai đoạn 1 đã hoàn thành đạt và vượt tiến độ từ 4-5 tháng. Ban QLDA tập trung chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát thường xuyên họp giao ban hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch. Đặc biệt, công tác truyền thông về dự án luôn được chú trọng. Theo đó, Ban QLDA đã kết hợp với 4 quận triển khai thông tin quy hoạch, thiết kế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, nâng cao hiệu quả của Ban giám sát cộng đồng, xây dựng và phát hành sổ tay dự án, tài liệu và tờ rơi để thông tin về dự án…

Phối hợp đồng bộ

Năm 2014, dự án NCĐT giải ngân trên 207,5 tỉ đồng, vượt 65,9% kế hoạch vốn được giao; tỷ lệ giải ngân vốn tính từ đầu dự án đạt 425,33 tỉ đồng, tương đương 23% trên tổng vốn dự án. Kết quả giải ngân năm 2014 đạt cao và vượt kế hoạch được giao, song lũy kế giải ngân vốn ODA tính từ đầu dự án vẫn chưa như mong muốn. Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, trong các năm 2012, 2013 kết quả giải ngân đạt thấp do tỷ lệ giảm giá các gói thầu xây lắp bình quân hơn 25%, tính cạnh tranh trong đấu thầu rất cao, giá trị hợp đồng giảm nhiều so với kế hoạch. Đồng thời, nguồn vốn chưa sử dụng của dự án (nguồn dự phòng, kết dư) khá cao nên ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân lũy kế. Sang năm 2014, khối lượng và tỷ lệ giải ngân đã cơ bản được cải thiện và sẽ đạt được tỷ lệ giải ngân cam kết theo kế hoạch đến cuối năm 2015. Do đó, BQL Dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, tích cực triển khai kế hoạch vốn kết dư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA. Đối với nguồn vốn đối ứng, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Đối với nguồn vốn ODA, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ giải ngân 500 tỉ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân lũy kế từ đầu dự án đạt 50% trên tổng vốn ODA.

Bên cạnh đó, BQL Dự án sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về dự án, triển khai chương trình xanh-sạch-đẹp,… Để tạo sự đồng thuận cao cho các hộ dân thụ hưởng, ông Nguyễn Văn Kết, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho rằng: "Trong công tác thu hồi đất, áp giá bồi hoàn, các đơn vị đo đạc phục vụ thi công cần xác định tim đường, tránh tình trạng so bì giữa người dân với nhau về phần diện tích giải tỏa, bồi hoàn. Mặt khác, cần có thông báo sớm đến người dân về mốc cao độ mặt đường sau khi hoàn thành để người dân có thể sửa nhà, nâng nền phù hợp, đảm bảo mỹ quan, tránh lãng phí". Theo ông Trần Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, thời gian qua, quận tập trung tuyên truyền để người dân trong các khu LIA nhận thức tầm quan trọng của dự án và công khai các trình tự, thủ tục triển khai để người dân ủng hộ, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, về phía các đơn vị thi công cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương và người dân trong vấn đề đảm bảo thi công đồng bộ các cơ sở hạ tầng khác như điện, nước và làm việc với các đơn vị đo đạc để nhanh chóng chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án".

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án NCĐT Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh yêu cầu BQL Dự án ODA thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các công trình, gói thầu và đảm bảo tiến độ giải ngân vốn của theo kế hoạch đề ra. Để đạt mục tiêu giải ngân vốn đã đăng ký với Ngân hàng Thế giới, các sở, ngành hữu quan, các địa phương thụ hưởng dự án cần phối hợp chặt chẽ với BQL dự án ODA để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ của giai đoạn 1, giai đoạn 2 và triển khai hiệu quả công tác đầu tư từ nguồn vốn kết dư. Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2015 là BQL dự án ODA thành phố cần chuẩn bị tốt các thông tin cần thiết, hồ sơ đánh giá tính khả thi để cùng thành phố tranh thủ nguồn vốn ODA cho Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (còn gọi là Dự án 3) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết