13/04/2016 - 20:37

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ KINH DOANH ĐA CẤP

Nếu người dân phát hiện những hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, gọi vào các số điện thoại đường dây nóng:

- Thanh tra Sở Công thương: 0907121995

- Chi cục Quản lý thị trường: 0918441878

Chia sẻ bài viết