27/02/2024 - 11:04

Sẵn sàng đại hội Mặt trận cấp quận 

Ðại hội (ÐH) Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau ÐH cấp xã, chuẩn bị cho ÐH Mặt trận cấp quận diễn ra đúng tiến độ, Ðảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã chỉ đạo Mặt trận cấp quận triển khai các mặt công tác: chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua… Qua đó, góp phần tổ chức thành công ÐH Mặt trận cấp quận, tiến tới ÐH Mặt trận cấp thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Quận ủy, Mặt trận quận Ninh Kiều và các phường.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức ÐH MTTQVN các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ tổ chức ÐH MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029; trong đó chú trọng việc kiện toàn, chuẩn bị nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực MTTQVN cấp xã đủ cơ cấu, số lượng và thành phần, cử đoàn đại biểu dự ÐH cấp trên đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chọn Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều làm điểm chỉ đạo ÐH cấp quận để rút kinh nghiệm cho các quận, huyện trong toàn thành phố. Dự kiến ngày 1-3-2024, Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức ÐH cấp quận. Theo đồng chí Lê Văn Ðầy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị để tiến hành ÐH đại biểu Mặt trận quận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Xây dựng văn kiện ÐH là nội dung quan trọng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận quan tâm. Trong dự thảo báo cáo chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động cũng như chỉ rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đồng chí Lê Văn Ðầy, công tác chuẩn bị nhân sự của Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị chu đáo theo quy định về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần (đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện lãnh đạo Mặt trận các phường, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực, người Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ chuyên trách Mặt trận). Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận dự kiến đại biểu chính thức, đại biểu khách mời, đoàn chủ tịch, thư ký, đại biểu dự ÐH cấp trên; xây dựng kịch bản cũng như chuẩn bị các nội dung trình bày tại ÐH; chuẩn bị lý lịch trích ngang của các ủy viên Ủy ban MTTQVN quận nhiệm kỳ mới…

Ủy ban MTTQVN 8 quận, huyện còn lại của TP Cần Thơ cũng khẩn trương chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền… để ÐH Mặt trận cấp quận diễn ra thành công tốt đẹp. Song song đó, Mặt trận các cấp phát động thi đua lập thành tích chào mừng ÐH MTTQVN nhiệm kỳ 2024-2029 cấp mình và ÐH đại biểu Mặt trận cấp trên. Các công trình, phần việc chào mừng ÐH Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự phấn khởi trong cộng đồng dân cư, như: xây dựng nhà Ðại đoàn kết, xây dựng cầu, đường…

Ðảng Ðoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố vừa tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy và Ủy ban MTTQVN các quận, huyện về công tác chuẩn bị tổ chức ÐH Mặt trận cấp quận. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Ðảng Ðoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã cho ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức ÐH; góp ý về văn kiện, đề án nhân sự, công tác hậu cần và khánh tiết; đề nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQVN cấp quận phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ÐH...

Với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy cũng như sự quyết tâm của Ủy ban MTTQVN các cấp, ÐH Mặt trận cấp quận nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQVN trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết