29/04/2021 - 09:07

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 

Ngày 23-5-2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở huyện Phong Ðiền đang được tập trung thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng theo quy trình và quy định về tiến độ.

Danh sách cử tri được niêm yết, công khai đúng quy định tạo thuận lợi cho người dân đến xem và kiểm tra.

Tại xã Nhơn Ái, Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã đã triển khai thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng quy định pháp luật. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái, Phó Chủ tịch UBBC xã, để làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, UBBC xã đã thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái đã thống nhất giới thiệu 46 người ứng cử để bầu chọn 28 đại biểu HÐND xã. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 36,95%, trẻ đạt 47,82%, ngoài Ðảng đạt 10,86%, tái cử đạt 41,31% và đại diện tôn giáo đạt 2,17%. Toàn xã có 12 tổ bầu cử, với tổng số 12.905 cử tri. Ðến thời điểm này, xã đã niêm yết xong danh sách cử tri và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử từ ngày 12-14/5/2021... Bà Trần Thị Lợi, cử tri ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, cho biết: “Thời gian qua, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền giúp người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng xã Nhơn Ái phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao”.

Còn tại xã Mỹ Khánh, theo ông Lê Văn Thuấn, Chủ tịch UBBC xã, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQVN xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, xã đã thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HÐND xã là 45 người để bầu 27 đại biểu HÐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực để làm đại biểu dân cử. Hiện nay, xã đang chuẩn bị tổ chức gặp gỡ những người ứng cử để thông báo việc phân bổ nơi ứng cử và hướng dẫn viết chương trình hành động, vận động bầu cử. Toàn xã có 8 tổ bầu cử tại 8 ấp với tổng số 8.901 cử tri.

Tính đến thời điểm này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Ðiền đã triển khai, chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, có 52 người ứng cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và 326 người ứng cử HÐND cấp xã. Trong 52 ứng cử viên đại biểu HÐND huyện, nữ chiếm tỷ lệ 40,38%, trẻ là 28,85%, người ngoài Ðảng là 13,46%, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số là 3,85%, đại diện tôn giáo là 3,85%, tỷ lệ tái cử là 71,88%. Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm đúng luật và văn bản hướng dẫn. Toàn huyện Phong Ðiền có 85.938 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 94 tổ bầu cử. Ðến nay, danh sách cử tri được niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa ấp, nơi công cộng để nhân dân kiểm tra theo đúng quy định.

Ðể cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tiểu ban tuyên truyền bầu cử huyện và các xã, thị trấn bố trí 14 xe thông tin tuyên truyền lưu động; treo 149 băng-rôn và 74 pa-nô tuyên truyền tại trụ sở làm việc, các tuyến đường chính của huyện, xã, thị trấn, khu dân cư. Ðài Truyền thanh xã, thị trấn tiếp âm các chương trình tuyên truyền về bầu cử của Ðài Truyền thanh huyện, thành phố 3 lượt/ngày. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử còn được các cấp, các ngành, đoàn thể huyện thực hiện thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, chi, tổ hội tại khu dân cư. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; phương án dự phòng ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến dịch COVID-19… được chú trọng. Qua đó, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết