31/01/2020 - 10:50

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy:

Quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 

Năm 2020, Đảng bộ quận Bình Thủy xác định chủ đề năm là “Lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính”. Nhân dịp đầu năm mới, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, bày tỏ quyết tâm toàn quận sẽ phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đảng bộ quận. Ông Trần Thanh Bình chia sẻ:

- Thời gian qua, các thành phần kinh tế đóng góp rất tích cực vào tiến trình phát triển của quận Bình Thủy. Vì thế, trách nhiệm của quận là tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2020, quận sẽ tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc, đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quận cũng cam kết đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra thị trường, chống buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế nông nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với nâng chất tiêu chí phường văn minh đô thị tại 3 phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch; khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, du lịch đường sông gắn với tham quan di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề, du lịch sinh thái...

* Quận quan tâm ra sao đến vấn đề đảm bảo chất lượng cuộc sống, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, thưa ông?

- Năm 2019, GRDP bình quân đầu người của quận đạt 89,7 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của thành phố 1,4 triệu đồng. Quan điểm nhất quán của quận trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân là không để ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, quận sẽ tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,36%. Quan tâm chăm sóc và bảo đảm sức khỏe nhân dân, đảm bảo độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt kế hoạch đề ra. Nâng chất đời sống tinh thần của nhân dân, quận thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, Tết; nâng chất các hoạt động lễ, hội phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, quận sẽ đẩy mạnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của quận. Quận kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác công vụ, chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đến thăm và chúc Tết tại Quận ủy Bình Thủy nhân ngày làm việc đầu năm mới.

* Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ được xem là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quận sẽ làm gì để huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển, thưa ông?

- Bình Thủy luôn chú trọng khai thác, huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ, xây dựng mới các tuyến, đường nối với đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 91B. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng; đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các thửa đất công nhằm bổ sung vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Rà soát điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Lập, trình phê duyệt và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo quy định. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, kịp thời kiến nghị điều chỉnh, thu hồi những quy hoạch không còn phù hợp. Đồng thời, quận sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành thành phố đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư hai bên đường Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Linh. Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa các thành phần kinh tế tham gia xây dựng các chợ: Ngã Tư, Trà Nóc, Miễu Ông… góp phần phát triển mạng lưới tiêu thụ hàng hóa phục vụ người tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội.

* Quận có chỉ đạo gì để khẳng định quyết tâm trong năm mới cũng là năm cuối nhiệm kỳ, thưa ông?

- Ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020, quận Bình Thủy giữ vững mục tiêu tiếp tục khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự kỷ cương đô thị. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Quận cũng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND quận cũng chỉ đạo các phòng, ban và UBND 8 phường chủ động triển khai cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

* Xin cảm ơn ông! 

Năm 2020, quận Bình Thủy phấn đấu tổng thu trong cân đối ngân sách nhà nước là 417,4 tỉ đồng. Sản lượng lúa 9.545 tấn; sản lượng thủy sản đạt 8.700 tấn; sản lượng trái cây 11.500 tấn. Phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75%. Xây dựng và công nhận mới 1 trường đạt chuẩn Quốc gia. Duy trì và nâng chất các trạm y tế đạt tiêu chí Quốc gia. Xây dựng 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Quận phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,36%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 95%; thu gom, xử lý rác thải trong dân 95,4%; thu gom rác thải y tế 100%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân phấn đấu đạt trên 96%.

MINH HUYỀN (thực hiện)   

Chia sẻ bài viết