17/05/2020 - 16:11

Quán nhỏ bên sông 

Đường Lãng Du

Một chiều dừng chân nơi quán nhỏ

Nắng nghiêng dài phủ mặt sông quê

Câu hát ai buông ngân trầm bổng

Quyện tiếng gió reo khúc sang mùa

 

Sông vẫn thênh thang con nước chảy

Xa xa thấp thoáng chuyến đò ngang

Ai ở ai đi trên bến cũ

Thời gian bồi lở những nhớ quên

 

Quán nhỏ chiều thưa vài bóng khách

Lòng miên man theo gánh hàng bông

Mấy hạt bụi bám lên khung cửa

Mấy mùa rêu phủ vết thời gian


Cây bần đứng mình ên phía bãi

Nghe phù sa chìm nổi tự tình

Con bìm bịp kêu lời khắc khoải

Quê nhà chấp chới cánh cò bay.

Chia sẻ bài viết