30/11/2022 - 19:58

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam:

Quân khu 9 tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 

(CT) - Ngày 30-11, Ðảng ủy Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (NQTƯ 8). Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) QK9 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong LLVT QK9 lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; hoàn thành quy hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng thủ; thực hiện có hiệu quả Ðề án “Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, các chỉ thị, Cuộc vận động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu... Các cơ quan, đơn vị LLVT QK9 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ được xác định trong NQTƯ 8, gắn với thực hiện các nội dung của Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các nghị quyết, chiến lược mới về quốc phòng, an ninh. Tích cực triển khai xây dựng các tuyến phòng thủ trên tuyến biên giới, biển đảo vững chắc; tiếp tục xây dựng các lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ đúng theo quy định, chất lượng. Ðồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận, đảm bảo cho thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, khu vực.

Tin, ảnh: KHANG MINH                  

Chia sẻ bài viết