10/06/2011 - 14:53

Tại Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS:

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh 3 đề nghị tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống HIV/AIDS

Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), sáng 9-6 (theo giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Đại Hội đồng (ĐHĐ) LHQ về HIV/AIDS, đã có bài phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã hoan nghênh ĐHĐ LHQ triệu tập Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS, một hội nghị quan trọng đánh dấu 30 năm cuộc chiến chống HIV/AIDS và 10 năm thực hiện Tuyên bố cam kết về HIV/AIDS. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn về xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới và cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát HIV/AIDS, với số người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam chỉ chiếm 0,26% dân số, Việt Nam bước đầu đã có thể kiềm chế được sự gia tăng của số người nhiễm HIV/AIDS. Số người tử vong liên quan đến căn bệnh thế kỷ đã giảm từ hơn 6.000/năm xuống 2.500/năm trong 2 năm qua. Việc Việt Nam ban hành Luật ngăn chặn và kiểm soát HIV/AIDS và nhiều văn bản pháp lý khác đã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia lớn hơn của người dân và các tổ chức xã hội.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ quan trọng và hợp tác hiệu quả của LHQ, trong đó trực tiếp nhất là Chương trình chung của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) và các cơ quan LHQ khác đồng bảo trợ, các quỹ và các tổ chức quốc tế khác cũng như nhiều nước và các bạn bè quốc tế đối với các nỗ lực của Việt Nam ngăn chặn và kiểm soát HIV/AIDS trong nhiều năm qua. Chính phủ và nhân dân Việt Nam cam kết mạnh mẽ thực hiện các mục tiêu quốc gia và quốc tế về phổ cập tiếp cận các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc, điều trị và ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS cũng như sáng kiến mới nhất của LHQ về không có người lây nhiễm HIV/AIDS mới, không phân biệt đối xử và không còn người chết do HIV/AIDS. Phó Thủ tướng đồng thời hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ cũng như sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của hệ thống LHQ, các nước thành viên LHQ và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực này.

Chia sẻ bài viết