25/04/2013 - 22:02

Phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày 25-4 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đây là phiên họp quan trọng của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhằm thảo luận lần cuối ý kiến đóng góp cho dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trình Quốc hội. Phiên họp cũng tập trung đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường năm 2012 và việc phân bổ ngân sách cho lĩnh vực này năm 2013... Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận và đưa ra những ý kiến phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt với dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, các đại biểu cần phân tích rõ Luật phải phù hợp với môi trường, đa dạng sinh học và phục vụ cho việc bảo vệ con người an toàn, hiệu quả và lâu dài.

Năm 2013, kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường sẽ được đảm bảo 2% tổng chi ngân sách. Đến nay, kinh phí đã được giao đợt 1 về các bộ, ngành và địa phương theo đúng kế hoạch. Năm 2013, lĩnh vực khoa học công nghệ tiếp tục được hoàn thiện thể chế, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ. Thị trường khoa học và công nghệ được phát triển và đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp. Thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đất nước...

Công tác bảo vệ môi trường của các bộ, ngành năm 2013 tập trung thực hiện các dự án, nhiệm vụ trọng điểm, cấp bách và các dự án, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường được dùng để hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường...

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng lĩnh vực khoa học và công nghệ còn tồn tại một số bất cập. Đó là các chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ, kinh phí đầu tư còn thấp so với yêu cầu thực tế và vẫn dựa vào ngân sách nhà nước là chính, chưa huy động nguồn lực của toàn xã hội... Các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh việc xây dựng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ. Nên phân loại và chọn lọc một số Viện, trường hoạt động có hiệu quả để tập trung đầu tư đạt trình độ khu vực và xây dựng cơ chế, chính sách đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Văn Sơn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết