11/12/2018 - 15:58

Phiên họp thứ 29 Ủy ban thường vụ Quốc hội: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 29, sáng 11-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Quốc hội đã hoàn thành nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6 và để lại những dấu ấn quan trọng, tạo đà cho đất nước phát triển bền vững trong những năm sắp tới. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao, ghi nhận những đổi mới trong công tác chuẩn bị và tiến hành kỳ họp của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó với nhân dân, được nhân dân giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc tổ chức Kỳ họp thứ 6 vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được lưu ý, rút kinh nghiệm. Cụ thể: Có nội dung được chuẩn bị với chất lượng còn hạn chế; chưa khắc phục triệt để việc chậm gửi tài liệu của một số dự án luật, dự thảo nghị quyết, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và quyết định của đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, một số báo cáo kết quả giám sát chưa đề cập đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động của Bộ trưởng, Trưởng ngành; một số câu hỏi nằm ngoài phạm vi chất vấn, câu hỏi dài, thông tin đưa ra thiếu chính xác; có Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chung chung, né tránh trách nhiệm cá nhân.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 đạt kỷ lục cả số người chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri rất thích cách chất vấn như vậy, dù điều hành vất vả. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng ý đưa ra quy tắc là khi đại biểu hỏi thì người bị chất vấn trả lời, còn người không liên quan thì không phát biểu.

Dự kiến Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2019 và làm việc khoảng 20 ngày. Theo chương trình, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 1 dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Quốc hội cũng cho ý kiến 9 dự án luật khác.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế - xã hội, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Phan Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết