22/05/2010 - 09:15

TIẾN SĨ HUỲNH THANH NHÃ, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ:

Phát triển thành trường đại học để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã làm tờ trình Thường trực UBND TP Cần Thơ xin lập đề án thành lập Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Nông nghiệp Cần Thơ trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp phục vụ cho TP Cần Thơ và ĐBSCL. Xoay quanh vấn đề này, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết:

- Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nhu cầu của TP Cần Thơ cũng như ĐBSCL về nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế ngày càng lớn. Bên cạnh có, để thực hiện thành công Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, TP Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ... thì việc thành lập trường đại học đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao ở lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp là nhu cầu cấp thiết. Chính vì vậy, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐ KT-KT) Cần Thơ đang huy động mọi nguồn lực để phát triển trường trở thành Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Nông nghiệp (ĐH KT-CNNN) Cần Thơ, góp phần đào tạo nguồn lực phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay.

* Ông có thể phác họa đôi nét của Trường ĐH KT-CNNN Cần Thơ trong tương lai?

- Hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã làm tờ trình về việc xin lập đề án thành lập Trường ĐH KT-CNNN Cần Thơ trên cơ sở nâng cấp từ Trường CĐ KT- KT Cần Thơ, nên chưa thể nói cụ thể về trường đại học trong tương lai. Tuy nhiên, trường đại học này sẽ tập trung đào tạo những ngành, chuyên ngành có thế mạnh trên 30 năm của trường về lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp. Qui mô đào tạo khoảng 9.000 sinh viên vào năm 2015. Trường sẽ có 250 cán bộ, giảng viên, trong đó 12% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ, trên 70% cán bộ giảng viên có trình độ thạc sĩ. Nếu UBND TP Cần Thơ chấp nhận chủ trương thành lập trường thì dự kiến cuối năm 2011 sẽ xây dựng xong đề án trình xin chủ trương của Thủ tướng.

Giờ học của cô trò Trường CĐ KT-KT Cần Thơ. Ảnh: B.N

* Như vậy, trường đã chuẩn bị nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên cơ hữu như thế nào, thưa ông?

- Khi thành lập Trường CĐ KT-KT Cần Thơ trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học KT-KT Cần Thơ, trường được UBND TP Cần Thơ phê duyệt Dự án “Cải tạo xây dựng, mở rộng Trường CĐ KT-KT Cần Thơ” vào năm 2006, với tổng kinh phí đã điều chỉnh gần 45 tỉ đồng, dự kiến cuối năm 2010 thực hiện hoàn tất dự án. Từ nguồn kinh phí đầu tư của dự án, cơ sở vật chất của trường được cải tạo; trang thiết bị được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học... Sau đó, trường đẩy mạnh tiến độ xây dựng ký túc xá sinh viên, từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng giai đoạn I, tháng 8-2010. Như vậy, cùng với các khu ký túc xá hiện có của trường, công trình này hoàn thành sẽ giải quyết khoảng 1.200 chỗ ở cho sinh viên. Trường cũng sẽ xây dựng thư viện điện tử, nhà thi đấu đa năng, trại thực nghiệm... để phục vụ đào tạo các ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với một trường đại học, yếu tố quan trọng là nguồn nhân lực. Những năm qua, trường đã tạo điều kiện để khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ. Tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ đi học, bố trí thời gian giảng dạy hợp lý,.. Ban Giám hiệu trường còn tranh thủ nguồn tài chính của một số chương trình, đề án của địa phương, Trung ương như: Đề án Cần Thơ 150, Chương trình 165 của Thành ủy Cần Thơ,... để tạo điều kiện cho giảng viên học sau đại học. Trường hiện có 148 cán bộ, viên chức; trong đó có 109 giảng viên cơ hữu. Số giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học là 57 người, chiếm tỷ lệ trên 52%. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện có, trường đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy, cũng như đảm bảo đầy đủ theo qui định của một trường đại học.

* Trong quá trình chuẩn bị nguồn lực, trường có gặp khó khăn gì? Vai trò của cơ quan hữu quan trong việc hỗ trợ nâng cấp thành trường đại học?

- Một trong những khó khăn của trường là số cán bộ có trình độ tiến sĩ của trường so với qui định chung của một trường đại học vẫn còn thấp (chỉ có 2 tiến sĩ và 7 nghiên cứu sinh). Bởi lẽ thu nhập của giảng viên nhà trường hiện nay chỉ đáp ứng đủ cho cuộc sống nên đầu tư cho việc học còn hạn chế. Kinh phí của trường để hỗ trợ cho cán bộ đi học có giới hạn. Về cơ sở vật chất, tuy trường có những bước phát triển nhưng tốc độ triển khai các công trình vẫn chậm, thiếu khu thực hành, thực tập cho sinh viên ở lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Để thành lập trường đại học trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng, vai trò của các cơ quan hữu quan rất quan trọng. Cụ thể là Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường sẽ tranh thủ sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ để xây dựng hoàn thiện đề án thành lập trường đại học; tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành thành phố để xây dựng hoàn thiện đề án thành lập trường đại học.

Trường CĐ KT-KT Cần Thơ hiện có 148 cán bộ, viên chức; trong đó có 109 giảng viên cơ hữu. Số giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học là 57 người, chiếm tỷ lệ trên 52%. Theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020”, đến năm 2015, trường đại học phải có 70% giảng viên đại học và trên 50% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên và ít nhất 10% giảng viên cao đẳng có trình độ tiến sĩ. Trừ tiêu chuẩn cán bộ có trình độ tiến sĩ thì các tiêu chuẩn khác của Trường CĐ KT-KT Cần Thơ hiện nay đủ đáp ứng yêu cầu của một trường đại học.

* Có dư luận cho rằng, thời gian qua có nhiều trường đại học được thành lập mới nhưng không đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, đưa đến chất lượng đào tạo không cao. Ông nghĩ như thế nào?

- Hiện nay, có dư luận cho rằng việc thành lập trường đại học, cao đẳng ồ ạt, không đảm bảo chất lượng. Điều này đúng ở một số khía cạnh như có một số trường đại học thành lập chưa đảm bảo đủ về cơ sở vật chất; thiếu nguồn cán bộ giảng viên cơ hữu... Tuy nhiên, đất nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đặt mục tiêu giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nên việc thành lập trường đại học, cao đẳng đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhu cầu cần thiết. Quan trọng là các bộ, ngành Trung ương làm tốt khâu thẩm định, kiểm duyệt chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, chất lượng mới cho thành lập mới trường đại học. Thậm chí những trường đại học đã thành lập, nếu kiểm tra các điều kiện về nguồn lực không đảm bảo yêu cầu, cũng nên có chính sách chế tài. Về phía trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giảng viên trường sẽ tập trung mọi nguồn lực, cố gắng hoàn thành tốt tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu trở thành Trường ĐH KT-CNNN Cần Thơ trước năm 2015.

* Xin cảm ơn ông!

BÍCH NGỌC (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết