14/06/2024 - 09:41

Cái Răng

Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ dân sinh, giao thương 

(CT) - Theo UBND quận Cái Răng, từ đầu năm đến nay, quận thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp, làm mới các tuyến đường giao thông, đảm bảo hạ tầng, tạo điều kiện thuận tiện trong lưu thông hàng hóa, giao thương của doanh nghiệp, đi lại của người dân.

Thi công nâng cấp lộ cặp sông Ấp Mỹ.

Quận tiếp tục thi công 4 công trình đường giao thông chuyển tiếp với tổng chiều dài 10,24km. Bao gồm: tuyến đường lộ hậu Kênh Thạnh Ðông nối Mù U Bến Bạ thi công đạt 80% khối lượng; kè mé sông tại di tích văn hóa Ðình Thường Thạnh thi công đạt 78% khối lượng; nâng cấp tuyến lộ giao thông (Lộ Quận - Lò Mổ) thuộc khu vực Thạnh Thắng và Thạnh Phú, thi công đạt 75% khối lượng; nâng cấp lộ cặp sông Ấp Mỹ, khối lượng đạt 20%. Ngoài ra, Cái Răng hoàn thành nâng cấp tuyến đường bờ trái rạch Xẻo Tràm; cải tạo, nâng cấp tuyến Xẻo Dừng nhánh phải (từ lộ 2B đến vàm Xẻo Dừng). Ðồng thời, khởi công cải tạo vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp; nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ cầu Mật Cật đến ngọn Mật Cật (bờ phải tính từ rạch Xẻo Lá); nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ Nhà Văn hóa khu vực Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá.

Tin, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết