10/04/2013 - 22:37

Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ:

Phát huy vai trò “cầu nối” nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

 

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ với vai trò là “cầu nối” giữa HTX với doanh nghiệp và giữa HTX với nhau nhằm hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí sản xuất và  hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn với đầu ra ổn định, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể thành phố phát triển nhanh và bền vững, Liên minh HTX TP Cần Thơ cần tích cực định hướng, hỗ trợ để các tổ hợp tác (THT), HTX phát huy nội lực, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động  đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ cho biết:

- Năm 2012 nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn, thành phần kinh tế tập thể của thành phố cũng chịu tác động không nhỏ. Tuy nhiên, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã phát huy tích cực vai trò “nhạc trưởng” hỗ trợ các THT, HTX đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… góp phần tạo sự chuyển biến lớn trong các ngành, các lĩnh vực hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố. Năm 2012, Liên minh HTX TP Cần Thơ mở 11 lớp tuyên truyền về kinh tế tập thể tại các xã, phường thu hút hơn 800 người, thành lập Tổ cán bộ của Liên minh HTX TP Cần Thơ để tìm hiểu và tư vấn cho các HTX về việc tổ chức bộ máy, điều lệ, kinh doanh… Phối hợp với các quận, huyện rà soát, xác định số lượng HTX cần củng cố, tổ chức lại… Trên cơ sở đó, hỗ trợ tư vấn các HTX hoàn thiện về tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra, Liên minh còn tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ HTX về mặt quản lý kinh doanh, tập huấn vai trò HTX trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các HTX về thủ tục pháp lý, phương án sản xuất kinh doanh, liên kết liên doanh, vay vốn… để hỗ trợ các HTX có điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt hơn. Bên cạnh đó, Liên minh còn tăng cường công tác đào tạo cán bộ, xã viên HTX, xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến… hỗ trợ các THT, HTX tiếp tục củng cố và phát huy năng lực hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Đến nay, TP Cần Thơ có 218 HTX, tăng 8 HTX so với năm 2011. Trong đó, có 74 HTX nông nghiệp, 31 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 37 HTX vận tải, 53 HTX xây dựng, 15 HTX thương mại-dịch vụ và 8 HTX quỹ tín dụng nhân dân, với tổng vốn điều lệ  trên 437 tỉ đồng. Năm 2012 số lượng HTX đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ trên 61,6% trên tổng số HTX trên địa bàn thành phố. Hiện toàn thành phố có 25 HTX điển hình tiên tiến đạt thành tích năm 2011 và giai đoạn 2010-2012. Trong đó, có 1 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 8 đơn vị được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen… Ngoài ra, toàn thành phố hiện có 2.700 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, thu hút gần 60.000 thành viên tham gia. Năm 2012, có thêm 100 THT được thành lập, chủ yếu tập trung theo các “cánh đồng  mẫu lớn” với quy mô sản xuất trên 100 ha. Các THT đã và đang phát triển về số lượng lẫn chất lượng, ngoài hợp tác về kế hoạch sản xuất, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật, các THT còn thực hiện hợp đồng tiêu thụ hàng hóa với các doanh nghiệp…

Hiện nay, các HTX phát triển đa dạng ở các lĩnh vực và luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phần lớn các THT và HTX điển hình tiên tiến đã và đang củng cố phát huy hiệu quả hoạt động, giữ vững thành tích. Năm 2012, HTX nuôi trồng thủy sản Thới An được tổ chức HTX nghề cá thế giới trao thưởng tiêu biểu duy nhất năm 2012; HTX giống Thốt Nốt sản xuất và tiêu thụ lúa giống khoảng 720 tấn/năm, tăng 60% so với năm 2011; HTX Kim Hưng sản xuất và tiêu thụ hàng tiểu thủ công nghiệp đạt doanh số 9 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2011. Ngoài ra, các HTX vận đường sông chuyên vận chuyển gạo xuất khẩu đạt khối lượng 1,5 triệu tấn, nhiều HTX chế biến xuất khẩu gạo đạt doanh số khá lớn, khoảng 1.500 tỉ đồng, các HTX quỹ tín dụng nhân dân cũng đẩy mạnh hoạt động ngày càng hiệu quả, nhiều đơn vị có doanh số tăng và số lượng thành viên tăng. Trên cơ sở đó, nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả đã giúp kinh tế hộ phát triển, tiếp tục duy trì và mở rộng liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ hàng hóa hoặc giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau. Đồng thời, phát huy được các nguồn lực để phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đảm bảo đời sống cho xã viên và lao động vùng nông thôn.

HTX nuôi trồng thủy sản Thới An là một trong những mô hình HTX điển hình hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. (Trong ảnh: Thu hoạch cá tại HTX nuôi trồng thủy sản Thới An, quận Ô Môn). Ảnh: THANH LONG

* Thời gian qua, kinh tế tập thể của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Song, tình hình hoạt động của một số THT, HTX đã và đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Liên minh HTX TP Cần Thơ đã triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ cho các THT, HTX này, thưa ông?

-Dù phong trào HTX đã và đang có những đóng góp to lớn trong việc phát triển kinh tế tập thể của thành phố nhưng vẫn còn đang tồn tại nhiều hạn chế nhất định như: Các tổ hợp tác phát triển còn mang tính tự phát, tổ chức thiếu chặt chẽ nên gặp nhiều khó khăn trong giao dịch kinh tế… Nhiều HTX có quy mô sản xuất nhỏ, ít vốn, máy móc thiết bị lạc hậu, trình độ và năng lực cán bộ quản lý của các THT, HTX còn hạn chế. Thêm vào đó, thiếu tính liên kết, liên doanh giữa HTX với nhau, giữa doanh nghiệp với HTX nên hoạt động còn hạn chế và chưa bền vững. Ðể kinh tế tập thể phát triển bền vững, các ngành hữu quan thành phố cần quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo trình độ quản lý kinh tế, quản lý HTX cho cán bộ tại các HTX. Ngoài ra, các HTX cần chủ động phát huy năng lực, tiến tới liên kết hợp tác với nhau. Đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho các HTX nông nghiệp và các HTX ở khu vực nông thôn. Tăng cường công tác hỗ trợ để củng cố các HTX yếu kém, tiến hành giải thể những HTX không hiệu quả. Song song đó, hỗ trợ thành lập các HTX mới, tư vấn các HTX xây dựng phương án kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay từ các chương trình để củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động cho các HTX. Phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng kinh tế tập thể. Đặc biệt, chú trọng trong việc đầu tư lĩnh vực hợp tác trong nông nghiệp. Bởi đây chính là thế mạnh của thành phố và cả vùng ĐBSCL. Ngoài ra, Liên minh HTX TP Cần Thơ còn hướng dẫn và phổ biến cho các THT, HTX về những mô hình làm ăn hiệu quả qua nhiều năm liền. Lựa chọn xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả để cùng tác động, vận động các nguồn lực tập trung hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, trình độ quản lý… để giúp các HTX hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức về kinh tế tập thể, nhất là tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ tại các cấp chính quyền ở các địa phương… từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

* Để kinh tế tập thể phát triển ổn định và bền vững Liên minh HTX TP Cần Thơ cần có những định hướng  như thế nào trong năm 2013, thưa ông?

- Năm 2013, Liên minh HTX thành phố xác định trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng luật HTX mới, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, các chính sách ưu tiên hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tập huấn về kinh tế tập thể, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX về kiến thức quản lý phương án sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho Ban chủ nhiệm HTX... tại các địa phương. Đồng thời, tuyên truyền vận động thành lập HTX mới, hỗ trợ HTX đang hoạt động củng cố và nâng cao chất lượng, xây dựng mô hình HTX điển hình. Tiến hành rà soát giải thể các HTX không còn hoạt động, nâng chất các HTX điển hình tiên tiến… Tiếp tục củng cố và phát triển các HTX hoạt động có hiệu quả, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp và xác định yếu tố chất lượng cần đặt lên hàng đầu. Thời gian tới, Liên minh HTX thành phố sẽ giữ vững và phát huy vai trò “cầu nối” hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và giữa các HTX với nhau để đảm bảo sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ… góp phần tăng thêm thu nhập cho xã viên. Điều này sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, phát huy vai trò của các tổ chức hợp tác trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

* Xin cảm ơn ông!

      M.Hoa (thực hiện)

Chia sẻ bài viết