20/04/2023 - 09:55

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01) và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” (Nghị quyết số 847), 3 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ đã triển khai nhiều nội dung học tập sát với thực tiễn nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT). Đồng thời củng cố, xây dựng nhiều mô hình cụ thể hóa nội dung các kết luận, nghị quyết.

Ban tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây bàn giao nhà Tình đồng đội cho ông Lý Ngọc Long (thứ tư, từ phải qua).

Hằng năm, Ðảng ủy Quân sự thành phố thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, LLVT thành phố tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm về kiện toàn tổ chức biên chế; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự…

Ðảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo Bộ CHQS thành phố xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, như “Ðối thoại chính sách với người có công với cách mạng”, “Nhận đỡ đầu trẻ em có cha, mẹ qua đời vì đại dịch COVID-19”, Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây… Mới đây, Bộ CHQS thành phố và UBND huyện Thới Lai đã phối hợp tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 ở xã Ðịnh Môn. Các đơn vị đã tặng nhà Tình đồng đội, nhà Ðại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; làm đường giao thông, gắn đèn chiếu sáng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân… Tổng chi phí của các hoạt động khoảng 4 tỉ đồng. Ông Lý Ngọc Long, ở xã Ðịnh Môn, xúc động kể: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Dịp Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, tôi được Ban tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây tặng căn nhà trị giá hơn 60 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hỗ trợ ngày công để tôi tiết kiệm chi phí xây dựng nhà”.

Tại Thốt Nốt, Ðảng ủy, Ban CHQS quận ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Theo đó, Ðảng ủy Quân sự quận và các cấp ủy, chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm sát với tình hình của đơn vị và triển khai tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; khắc phục kịp thời, triệt để những hạn chế, thiếu sót. Ðồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng bản cam kết đăng ký học tập của tổ chức đảng và đảng viên gắn tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hằng năm, Ðảng ủy Quân sự quận triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; kịp thời rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên luôn được Ðảng ủy Quân sự quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”. Thượng tá Bùi Tố Hiểu, Chính trị viên Ban CHQS quận Thốt Nốt, cho biết: “Ðảng ủy Quân sự quận lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Trong đó, đơn vị thực hiện tốt quy định về bảo hiểm y tế, hỗ trợ gia đình các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn… Ðồng thời, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, đảng viên, quần chúng”.

Theo Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đưa nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; bổ sung việc thực hiện nội dung cam kết, kế hoạch thực hiện của cá nhân vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm. Ðồng thời, phát huy dân chủ rộng rãi, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy chính trị, bám sát những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng, liên hệ vận dụng sát vào nội dung bài giảng, thực hiện có hiệu quả Ðề án “Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Thời gian tới, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, Nghị quyết 847; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện đi vào thực chất, chiều sâu chất lượng; xây dựng các cấp ủy, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Ðồng thời chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện tốt phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tự soi, tự sửa”, “Trong trước, ngoài sau”... Ðồng thời quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

Chia sẻ bài viết