21/02/2020 - 10:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát động thi đua nước rút, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách

Ngày 20-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trong năm 2019 Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng, đã phát động thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 4 phong trào nòng cốt. Đó là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”...

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, ghi nhận rằng các phong trào thi đua đóng góp trực tiếp vào kết quả vượt mức, toàn diện của đất nước trong năm 2019, mang lại niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao tiềm lực kinh tế, đời sống của nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam...

Nhắc lại tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã kịp thời chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen thưởng các y, bác sĩ trực tiếp điều trị, đội bay 919 và những y, bác sĩ từ Việt Nam sang Vũ Hán đón các công dân Việt Nam về nước. Có 20 Bằng khen của Thủ tướng đã được trao cho các cá nhân, tập thể.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các phong trào thi đua phải bám vào phương châm 12 chữ của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, nhất là năm 2020 có nhiều sự kiện hết sức quan trọng của đất nước, trong đó có đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các phong trào thi đua. Các địa phương có trách nhiệm phát động các hoạt động thi đua cao điểm, nước rút, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời lưu ý dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể chủ quan. Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành nghiêm túc ngăn chặn hiệu quả, có những biện pháp mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Những giải pháp quyết liệt đã đem lại hiệu quả, tuy vậy không được chủ quan. Mặt khác, phải đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định xã hội, không để dịch gây đình trệ. Đây là nhiệm vụ mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để đại hội thực sự biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc, kết tinh của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó phát động sâu rộng, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác này thời gian tới, đẩy lùi cái ác, cái xấu, đặc biệt là một số biểu hiện thiếu niềm tin.

QV (TTXVN)     

 

Chia sẻ bài viết