19/06/2011 - 20:23

ÔNG VÕ KIM HOÀNG, CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP CẦN THƠ:

Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch

Hiện nay, Cục Thuế TP Cần Thơ đang triển khai thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg (ngày 6/4/2011) của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa. Đây là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN nhỏ và vừa của TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung, giúp DN ổn định sản xuất, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Xoay quanh việc thực hiện Quyết định 21, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ.

* Xin ông cho biết để được gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các DN cần đáp ứng những điều kiện gì?

- Đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN trong năm 2011 theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là DN nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã được quy định cụ thể tại Điều 1 Thông tư số 52/2011/TT-BTC. Trong đó lưu ý: DN nhỏ và vừa phải đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ. Theo đó, TP Cần Thơ căn cứ tiêu chí, quy mô, ngành nghề của các DN đang tiếp tục nộp tờ khai để xác định những DN thuộc diện gia hạn. Như vậy, số lượng DN được gia hạn nộp thuế TNDN trong năm 2011 đang được ngành thuế tiếp tục thống kê trên toàn địa bàn TP Cần Thơ trên cơ sở đăng ký của từng DN.

Để được gia hạn, khi DN lập và gửi tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý năm 2011 và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 theo quy định hiện hành; tại dòng cam kết trong tờ khai ghi bổ sung nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã phát hành ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 2.5.5 có hỗ trợ ghi nội dung gia hạn theo Quyết định 21/2011/QĐ-TTg, DN có thể liên hệ Cục Thuế để được cung cấp ứng dụng này hoặc tải ứng dụng tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn/.

Đối với số thuế TNDN tạm tính quí IV/2010 và chênh lệch cao hơn khi quyết toán năm 2010, nếu DN có yêu cầu gia hạn thì lập lại tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV/ 2010 và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010 để thay thế cho các tờ khai đã nộp. Trong đó, tại dòng cam kết trong tờ khai phải ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị được tiếp tục gia hạn.

Đối với DN nhỏ và vừa được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, để được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 52 cần bổ sung thêm hồ sơ để thể hiện được mối quan hệ mẹ - con và tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty con do công ty mẹ nắm giữ như: Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty con (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc Điều lệ của công ty mẹ (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc Điều lệ của công ty con (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp).

* Việc giãn thuế TNDN theo Quyết định 21 sẽ tác động thế nào đến kế hoạch thu ngân sách của thành phố, thưa ông?

DN nộp báo cáo hóa đơn tại
Cục Thuế TP Cần Thơ.

- Theo số liệu của các DN đã đề nghị gia hạn và dự kiến số thuế TNDN thuộc diện được gia hạn phát sinh trong năm 2011 thì có khoảng trên 176 tỉ đồng tiền thuế TNDN được gia hạn. Do vậy, sẽ ảnh hưởng nhất định đến kết quả thu năm 2011 ngân sách của thành phố. Tuy nhiên, ngành thuế TP Cần Thơ vẫn phải quyết tâm hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ giao.

* Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”, có nêu rõ các địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách 7-8% so với dự toán năm 2011. Như vậy, Cục Thuế thành phố Cần Thơ sẽ làm thế nào để triển khai thực hiện Quyết định 21 mà vẫn đảm bảo tăng nguồn thu theo tinh thần Nghị quyết 11?

- Thực hiện Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 52 của Bộ Tài chính và Quyết định số 545/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ngành thuế TP Cần Thơ đã nghiêm túc triển khai đến các DN, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ cho các DN và cùng DN vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao. Bên cạnh đó, ngành thuế đã thống nhất trong toàn ngành là triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phấn đấu đảm bảo tăng thu 7-8% so dự toán 2011 của Trung ương giao bằng một số giải pháp cụ thể như: Một là, tiếp tục theo dõi tình hình biến động kinh tế thị trường, sản xuất kinh doanh của DN, xác định khoản giảm thu, các nguồn thu có tiềm năng, kết hợp phân tích chất lượng kê khai thuế, chống thất thu, bù đắp nguồn giảm thu nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu; Hai là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế đối với các DN, thực hiện triệt để, có hiệu quả các giải pháp luật định để thu nợ đọng thuế cho đạt chỉ tiêu của ngành và của UBND thành phố giao; Giải pháp thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ngành thuế TP Cần Thơ xem đây là một trong những công tác trọng tâm nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bởi, DN an tâm sản xuất kinh doanh, kinh tế phát triển cũng chính là tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Với những giải pháp chủ yếu nêu trên, kết quả đã thu 5 tháng, tình hình sản xuất, kinh doanh, kinh tế thị trường tuy có biến động, nhưng bằng quyết tâm của toàn ngành, đặc biệt là tính tự giác tuân thủ của cộng đồng DN ngành thuế TP Cần Thơ tin tưởng rằng sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2011.

* Xin cảm ơn ông!

MINH HUYỀN (thực hiện)

DN nộp báo cáo hóa đơn tại Cục Thuế TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết