13/06/2018 - 22:27

Phản biện các dự thảo báo cáo, nghị quyết của HĐND thành phố 

(CT)- Ngày 13-6-2018, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện các dự thảo báo cáo, nghị quyết của HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021. 

Các đại biểu góp ý dự thảo báo cáo, nghị quyết của HĐND thành phố.

Về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu góp ý: cần đánh giá nguyên nhân hạn chế; nhiệm vụ, giải pháp phải rõ ràng. Các đại biểu cho rằng cần thiết ban hành nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thành phố Cần Thơ năm học 2018-2019 và nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND thành phố từ năm học 2018-2019 đến năm 2020-2021 cho phù hợp với Nghị định 86 của Chính phủ; đồng thời, đề nghị không tăng học phí bậc mầm non và xem xét mức học phí chênh lệch giữa quận và huyện; bổ sung chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí theo Nghị định 86.

Về dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ, các đại biểu thống nhất ban hành nghị quyết mới. Đối với dự thảo nghị quyết này, các đại biểu cũng đề nghị xem lại kết cấu và kỹ thuật xây dựng văn bản với các đề mục phải rõ ràng; quy định rõ thẩm quyền của quận, huyện trong quản lý tài sản; có chế tài trong thẩm quyền được giao để thấy rõ trách nhiệm người được giao quản lý tài sản; xem lại những mâu thuẫn trong phạm vi điều chỉnh và nội dung cũng như phần trích yếu trong dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường, các đại biểu đề nghị đặt tên phù hợp với đoạn đường cũng như tên nhân vật lịch sử; không nên đặt tên đường Nguyễn Huệ - Quang Trung liền kề với nhau…

Sau hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố sẽ tổng hợp ý kiến gửi Thường trực HĐND thành phố, nhằm góp phần vào việc HĐND thành phố ban hành nghị quyết phù hợp, mang tính khả thi cao. 

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết