01/09/2015 - 21:09

BÌNH THỦY

Nỗ lực phát triển kinh tế

Thời gian qua, quận Bình Thủy tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Tính đến đầu tháng 9, các chỉ tiêu kinh tế của quận đều đạt kết quả khả quan, quận tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm,… Kinh tế phát triển, doanh nghiệp hoạt động ổn định, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, tạo điều kiện để Bình Thủy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2015.

Hiện nay, trên địa bàn quận Bình Thủy có 615 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp do địa phương quản lý, với tổng vốn đầu tư trên 1.010 tỉ đồng. Các cơ sở này giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2015 đạt 13.368 tỉ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 86,25% chỉ tiêu quận, đạt 89,12% chỉ tiêu thành phố giao, tăng 388,6 tỉ đồng so cùng kỳ. Toàn quận hiện có 4.614 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, tăng 129 cơ sở so với cùng kỳ năm trước. Để tăng cường quản lý trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ, Chi cục thuế - Đội quản lý thị trường số 7 – Công an kinh tế quận thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại; giá cả của các mặt hàng ổn định so tháng trước, riêng giá nhiên liệu có xu hướng giảm...

 Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận hoạt động ổn định, sản phẩm sản xuất đa dạng, sản lượng chế biến các mặt hàng về thực phẩm, đồ uống, bao bì... đều tăng so với năm trước nhờ sức mua tăng, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Ông Nguyễn Hùng Việt, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp của phường phát triển ổn định, góp phần tạo thuận lợi trong thu ngân sách. Phường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác thu thuế, trọng tâm là thuế môn bài, tập trung khai thác tốt nguồn thu, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu quận và thành phố giao. Tính đến cuối tháng 8, phường Trà Nóc đã thu thuế tổng nguồn 2,655 tỉ đồng, đạt 112,74% dự toán quận giao và 113,17% dự toán thành phố".

Tính đến ngày 26-8, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Bình Thủy đạt 162,827 tỉ đồng, đạt 87,21% dự toán thành phố giao đạt 83,08% dự toán quận giao. Các nguồn thu cơ bản đạt mức bình quân của thành phố trở lên. Trong đó có các nguồn thu đạt cao, như: thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ước 8 tháng năm 2015, Chi cục Thuế quận Bình Thủy thu đạt 164 tỉ đồng, đạt 88% dự toán thành phố và 84% dự toán quận và phấn đấu đến trung tuần tháng 10 sẽ đạt dự toán của quận. Ông Huỳnh Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thủy, cho biết: Chi cục chuẩn bị từ cuối năm trước các kế hoạch thu cho năm 2015, từ công tác quyết toán bộ, lập bộ thuế, phát hành thông báo thuế. Về khai thác nguồn thu, Chi cục đã có kế hoạch ngay từ đầu năm, giao cho các đội có liên quan để thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong suốt quá trình thực hiện. Về khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất, Chi cục đã thực hiện tốt và đạt số thu tương đối cao, bù đắp cho các khoản thu đạt thấp. Đối với các hộ mới kinh doanh, Chi cục thực hiện tốt vấn đề đưa vào khai thuế, tính thuế, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm theo quy định để làm thế nào tạo sự công bằng đối với các đối tượng nộp thuế. Trong tháng 9, Chi cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chính sách thuế mới, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cũng như các chính sách thuế trên địa bàn.

Hướng tới, quận Bình Thủy xác định sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp kêu gọi đầu tư và xúc tiến đầu tư để phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn. Để tạo đà phát triển, quận tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 8-2015, giá trị khối lượng xây dựng cơ bản của quận thực hiện 103,301 tỉ đồng, đạt 91,12% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 86,98% chỉ tiêu quận. Công tác giải ngân vốn 8 tháng 102,464 tỉ đồng đạt 90,38% chỉ tiêu thành phố, đạt 86,27% chỉ tiêu quận (tăng 15,089 tỉ đồng so cùng kỳ). Đặc biệt, quận đã khởi công 3 công trình nạo vét các tuyến rạch: Bình Thủy, Bờ Dầu, Mương Khai để phục vụ khai thác các tour, tuyến du lịch tham quan làng nghề, vườn cây ăn trái, các di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc trên địa bàn.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: Từ nay đến cuối năm, quận tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2015. Đặc biệt, để góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ cuối tháng 6, UBND quận Bình Thủy ban hành Kế hoạch "Về việc đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2015", thời gian tiếp xúc từ ngày 25 và 30 hàng tháng. Cùng với đó, quận tập trung phát huy các nguồn lực và lợi thế của quận như sân bay, cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các di tích lịch sử, văn hóa, vườn cây ăn trái, kết nối tour tuyến du lịch để đẩy mạnh phát triển thương mại, các dịch vụ du lịch. Từ nay đến cuối năm, quận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết năm 2015 của HĐND quận. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển ngành, địa phương trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: HOÀNG ĐỊNH

Chia sẻ bài viết