31/03/2015 - 08:43

Thốt Nốt

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Năm 2015, UBND quận Thốt Nốt được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 154,7 tỉ đồng. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế quận Thốt Nốt chủ động tham mưu, đề xuất UBND quận những giải pháp quản lý thu sát với tình hình thực tế địa phương, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Còn nhiều khó khăn

Xác định nhiệm vụ thực hiện dự toán thu NSNN năm 2015 sẽ gặp không ít khó khăn, ngay khi được thành phố giao dự toán thu, Chi cục Thuế quận Thốt Nốt tham mưu UBND quận phân bổ dự toán thu cho các đơn vị kịp thời, phù hợp với điều kiện nguồn lực của từng địa phương. Chi cục tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan hoàn thành yêu cầu kế hoạch đề ra. Tháng 1-2015, quận Thốt Nốt đã hoàn thành thuế môn bài đúng kế hoạch và là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố Cần Thơ hoàn thành thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1,92 tỉ đồng, đạt 101,05% dự toán.

Lãnh đạo thành phố quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam - Chi nhánh Thốt Nốt. Ảnh: M. HUYỀN

Theo kế hoạch, trong quý I/2015, Chi cục tiến hành thu 46,7 tỉ đồng, đạt khoảng 30% dự toán năm. Ước thực hiện thu ngân sách quý I/2015 của quận là 29,41 tỉ đồng, đạt 19,01% dự toán năm. Theo ông Trương Tiến Lực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Thốt Nốt, trong quí I/2015, chi cục đã có nhiều nỗ lực, tập trung cho công tác thu NSNN. Nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên nhiều nguồn thu không đạt dự toán, như: thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 17,5% so dự toán; các nguồn thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 3,71% dự toán. Đây là 2 nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn, nhưng lại đạt tỷ lệ thấp nhất trong các nguồn. Lý giải về vấn đề này ông Trương Tiến Lực, cho biết: "Các nguồn thu phát sinh trong những tháng đầu năm 2015 trên địa bàn Thốt Nốt rất hạn chế. Đặc biệt là 2 nguồn thu chủ yếu là công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh và các nguồn thu từ đất giảm đáng kể so với cùng kỳ những năm trước". Cụ thể, trong quí I/2015 số thuế phát sinh từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh là 4,5 tỉ đồng, giảm 9, 6 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014 và bằng 19,5% so với dự toán Cục Thuế giao; nợ có khả năng thu năm 2014 chuyển sang khoảng 8 tỉ đồng, giảm trên 19 tỉ đồng so với cùng kỳ. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất của các tổ chức, cá nhân trong quí chỉ phát sinh 0,85 tỉ đồng, giảm gần 2 tỉ đồng so với cùng kỳ. Riêng đối với nguồn thu tiền sử dụng đất khu tái định cư Thới Thuận là nguồn thu có khả năng bù đắp cho nguồn thu công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đang thiếu hụt. Nhưng hiện nay dự án này đang gặp vướng mắc về chính sách nên chưa triển khai thu được.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Chi cục Thuế quận Thốt Nốt đề ra kế hoạch thu ngân sách quý II/2015 là 55,5 tỉ đồng, đạt 35,88% dự toán năm (lũy kế đến quý II/2015 đạt 54,89% dự toán năm). Trong đó, Chi cục tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nguồn, như: thu tiền sử dụng đất; phí, lệ phí; thuế thu nhập cá nhân, thu khác ngân sách.

Để hoàn thành kế hoạch, Chi cục Thuế quận Thốt Nốt đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tập trung triển khai thực hiện. Ông Trương Tiến Lực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Thốt Nốt, cho biết: Chi cục sẽ quan tâm nhiều hơn đối với các nguồn thu đạt thấp. Đối với nguồn thu từ đất, phân công trách nhiệm cho cán phụ trách phối hợp các cơ quan chức năng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất khu tái định cư Thới Thuận, cố gắng thu trong quí II/2015. Tranh thủ với Trung tâm khai thác quỹ đất để khai thác nguồn thu từ đất công. Tiếp tục tập trung thu tốt nguồn thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh của doanh nghiệp phát sinh trong quí II/2015 và số thuế trong quý của hộ ấn định thuế. Đồng thời, tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai trên địa bàn; làm tốt công tác điều tra hộ mới ra kinh doanh đưa vào bộ quản lý. Đối với việc khai thác nguồn thu từ công trình tuyến quốc lộ 91, phân cán bộ đến làm việc với đơn vị thi công để đôn đốc tạm nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế quận đề ra kế hoạch kiểm tra nhằm chống thất thu thuế. Tham mưu cho UBND quận củng cố Đoàn chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế, nhằm hỗ trợ Chi cục Thuế trong công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Tranh thủ với UBND các phường để hỗ trợ Đội thuế trong công tác thu nợ. Song song đó, Chi cục tập trung thực hiện công tác thu nợ, hoàn tất hồ sơ tiến hành ra quyết định cưỡng chế một số doanh nghiệp có nợ thuế lớn trên cơ sở; lập lại tính kỷ cương về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp... Trong buổi làm việc với UBND quận Thốt Nốt về dự toán thu ngân sách năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu UBND quận Thốt Nốt tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2015. Trong đó, quan tâm khai thác các nguồn thu từ đất; rà soát lại quỹ nhà, đất công trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu; đẩy mạnh thu nợ thuế...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết