14/04/2024 - 20:37

Những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về sở hữu trí tuệ (SHTT) và phát triển thương hiệu cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ mở chuyên mục thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT và phát triển thương hiệu. Trong kỳ đầu tiên, chuyên mục xin giới thiệu đến độc giả những điểm mới của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022.

Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Ảnh: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ cung cấp

Vai trò của tài sản trí tuệ trong đổi mới sáng tạo

Theo Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, TP Cần Thơ là 1 trong 10 địa phương của Việt Nam dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index là một chỉ số tổng hợp, gồm 52 chỉ số thành phần) và là địa phương có chỉ số cao nhất trong khu vực ÐBSCL.

Bảng xếp hạng thể hiện hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2023. PII được xây dựng bám sát cấu trúc của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII (Global Innovation Index) do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hàng năm và được Chính phủ sử dụng trong quản lý, điều hành từ năm 2017.

Tài sản vô hình là 1 trong 52 chỉ số thành phần của PII. Thời gian qua, thông qua chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ các giai đoạn, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã quan tâm hơn về bảo hộ quyền đối với tài sản vô hình. Giai đoạn 2016-2020, các tổ chức, cá nhân đã dần chủ động đăng ký bảo hộ SHTT, kết quả ghi nhận TP Cần Thơ có 2.406 đơn đăng ký bảo hộ được Cục SHTT chấp nhận (tăng 56,8% so với giai đoạn 2011-2015) và 1.434 văn bằng bảo hộ được cấp mới (tăng 34,5% so với giai đoạn 2011-2015).

Trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, các tài sản trí tuệ đã và đang trở thành bệ phóng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp mới chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư mà ít chú trọng đến việc tạo lập các tài sản trí tuệ mới, bảo hộ và khai thác các quyền SHTT...

Từ thực tế đó, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ triển khai Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT và phát triển thương hiệu”. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về SHTT và phát triển thương hiệu cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Những điểm mới cơ bản của Luật SHTT năm 2022

Quét mã QR để xem toàn văn bản

Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT và phát triển thương hiệu” do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ chủ trì thực hiện với các nội dung chính như sản xuất và phát sóng 9 chương trình SHTT và phát triển thương hiệu; xây dựng chuyên mục thông tin tuyên truyền trên Báo Cần Thơ; đào tạo, tập huấn về SHTT; sự kiện về Ngày SHTT. Các kênh truyền thông chính của dự án trên www.trithuckhoahoc.vn, chuyên trang SHTT TP Cần Thơ, fanpage SHTT và phát triển thương hiệu.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14-1-2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14-1-2024.

Một số nội dung nổi bật bao gồm:

Thứ nhất, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2022 lần đầu bổ sung quy định tổ chức khoa học công nghệ chủ trì có quyền đăng ký, trong đó quy định rõ về cơ chế báo cáo, quy trách nhiệm tổ chức nghiên cứu khoa học khai thác sáng chế cùng cơ chế phân chia lợi ích với các chủ thể có liên quan.

Thứ hai, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2022 cho phép bên thứ ba phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trong thời hạn 9 tháng, 4 tháng, 5 tháng và 3 tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tương ứng được công bố. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi cũng bổ sung nhiều căn cứ pháp lý mới để phản đối đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cũng như căn cứ hủy bỏ hiệu lực bảo hộ với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ ba, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2022 đưa sáng chế mật thành một chế định riêng, nhằm phân biệt giữa sáng chế và sáng chế mật để kiểm soát an ninh và phân định các đối tượng không phải là sáng chế mật.

Thứ tư, Luật cũng bổ sung khái niệm tác giả và đồng tác giả và quy định không công nhận tư cách tác giả, đồng tác giả với những người hỗ trợ, góp ý hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm. Ðồng thời đưa ra khái niệm “tiền bản quyền” áp dụng cho quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao.

Thứ năm, Luật sửa đổi định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng, bổ sung quy định thời điểm nhãn hiệu có trước bắt đầu nổi tiếng phải xảy ra trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký.

Thứ sáu, lần đầu quy định về cơ chế quy trách nhiệm/miễn trách nhiệm pháp lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (ISP) khi các doanh nghiệp này không biết nội dung thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả và có hành động nhanh chóng gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy cập đến nội dung thông tin số đó khi biết nội dung đó xâm phạm quyền.

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ

------------

Mời quý độc giả đón xem số tiếp theo với chủ đề “Ðiểm mới của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 về nhãn hiệu”.

 

Chia sẻ bài viết