03/05/2009 - 08:34

Nhà nước hỗ trợ chủ sở hữu xe công nông và các loại xe thô sơ khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề

(TTXVN)- Ngày 29-4-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg, hỗ trợ chủ sở hữu phương tiện xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới 3 bánh; xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề.

Quyết định nêu rõ, Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng/1 xe phải thay thế thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đối với trường hợp mua xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh (loại xe được phép lưu hành) hoặc chuyển đổi nghề. Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng/1 xe phải thay thế như trên, chủ sở hữu phương tiện còn được hỗ trợ thêm 4 triệu đồng/1 xe tải mua mới, với điều kiện số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt quá số xe phải thay thế. Những hộ gia đình tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được hưởng chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn theo Quyết định 1491/QĐ-TTg (ngày 8-11-2007) của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ mua xe tải như Quyết định số 548/QĐ-TTg.

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chính sách ưu đãi riêng đối với những đối tượng là thương binh, người khuyết tật, hộ gia đình chính sách, hộ thuộc vùng khó khăn. Thủ tục để được hỗ trợ rất đơn giản, chủ sở hữu các phương tiện chỉ cần có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận địa chỉ cư trú.

Để bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ này; đồng thời xử lý vi phạm pháp luật đối với các đối tượng đã nhận tiền hỗ trợ nhưng không thực hiện chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết 31-12-2009.

Chia sẻ bài viết