08/01/2023 - 09:08

Ngăn ngừa thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường sử dụng lợi ích vật chất để mua chuộc cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) thực hiện hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc những vấn đề “nóng” nhằm tác động tiêu cực vào tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự hoài nghi, gây mất lòng tin trong CB, ÐV vào vai trò lãnh đạo của Ðảng. Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, công chức (CC), viên chức (VC) ở TP Cần Thơ” mới đây, đã đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa có tính hiệu quả.

Ðồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, điều hành hội thảo.

Trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động tăng cường sử dụng Internet, mạng xã hội để móc nối, cấu kết với những CB, ÐV có biểu hiện tha hóa, biến chất nhằm lôi kéo, mua chuộc, tạo lực lượng chống phá từ bên trong. Ðặc biệt, chúng lợi dụng internet, mạng xã hội để lan truyền các clip, tài liệu xuyên tạc, bôi nhọ nhằm phá hoại nội bộ, tác động tiêu cực tới nhận thức, quan điểm, tư tưởng của CB, ÐV và nhân dân, dẫn đến hoang mang, hoài nghi, làm suy giảm lòng tin. Nếu người đọc không tỉnh táo thì rất dễ bị dẫn dắt, đánh lừa đến mức làm cho mất cảnh giác, không thể biết rằng mình đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tham luận tại hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, CC, VC ở TP Cần Thơ”, đồng chí Ðỗ Ngọc Quới, Bí thư Ðảng ủy xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, cho rằng: Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với CB, ÐV là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có sự hoài nghi, buông bỏ lập trường giai cấp công nhân, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Ðảng; nói và làm ngược lại chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhằm đấu tranh, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ÐV, Ðảng ủy xã Mỹ Khánh quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ðảng ủy xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đấu tranh, viết bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, blog, Facebook. Ðảng ủy chỉ đạo các biệt đội tuyên truyền định hướng để CB, ÐV và nhân dân đấu tranh phản bác; đẩy mạnh chia sẻ bài viết hay vào nhóm để tuyên truyền công khai trong hệ thống; phê phán các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn xã. Ðồng thời, chỉ đạo Ðài Truyền thanh thường xuyên phát các chuyên đề, chuyên mục và tin, bài để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chi Minh, các chủ trương của Ðảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhằm ngăn ngừa các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với CB, ÐV, đồng chí Ðỗ Ngọc Quới kiến nghị, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ liên quan đến công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ðồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn các biệt đội tại địa phương; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên trong công tác đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục xây dựng các trang chính thống đăng tải nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đấu tranh chống tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Các ý kiến phát biểu thảo luận trực tiếp tại hội thảo và tham luận gửi đến hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, CC, VC ở TP Cần Thơ” đều phân tích tình hình cũng như đề xuất các giải pháp khả thi, có tính hiệu quả nhằm ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ÐV, CC, VC. Nhiều ý kiến cho rằng, CB, ÐV, CC, VC thành phố cần chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong tiếp xúc thông tin, nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin của công dân theo quy định pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng; chấp hành nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Mỗi CB, ÐV luôn nghiêm túc thực hiện Ðiều lệ và các quy định của Ðảng, nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ, bình luận, nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện cụ thể, không để bị lôi kéo, dụ dỗ mà cố ý hoặc vô tình ủng hộ, chia sẻ, lan truyền những thông tin phản động, độc hại trên mạng xã hội. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và tiếp tục đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ÐV, CC, VC và tích cực đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, giúp CB, ÐV nhận thức đúng vấn đề, nhất là liên quan đến các vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm. Ðồng thời, quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của CB, ÐV, CC, VC để kịp thời động viên, uốn nắn khi có biểu hiện sa sút về nhận thức và hành động; xây dựng cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh và đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ÐV…

Chia sẻ bài viết