11/03/2019 - 18:23

Nâng cao nhận thức pháp luật của người dân 

Là xã thuần nông của huyện Phong Điền, đời sống của người dân ở xã Giai Xuân còn nhiều khó khăn, kiến thức pháp luật còn hạn chế. Thông qua hoạt động của các hội, đoàn thể xã, chính quyền địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật thiết thực: tổ chức các buổi sinh hoạt pháp luật, thành lập câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, vận động người dân tham gia thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. Qua đó, nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động ở huyện Phong Điền, giúp bà con nâng cao hiểu biết quy định pháp luật. Ảnh: CHẤN HƯNG

Buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động ở huyện Phong Điền, giúp bà con nâng cao hiểu biết quy định pháp luật. Ảnh: CHẤN HƯNG

Ông Nguyễn Thanh Danh, người dân ở xã Giai Xuân, cho biết: “Tôi thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt, phổ biến quy định pháp luật do địa phương tổ chức. Nhờ vậy, tôi dần nắm bắt những quy định pháp luật và thường tuyên truyền, nhắc nhở người thân trong nhà”. Theo ông Nguyễn Công Thuấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Giai Xuân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của xã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên… tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động và hiệu quả, như: mô hình sinh hoạt pháp luật trong các trường học; Câu lạc bộ pháp luật; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý…

Ông Nguyễn Công Thuấn là một trong những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến chính sách, pháp luật. Ông Thuấn chia sẻ: “Để được bà con tín nhiệm, trước tiên, bản thân tôi và các thành viên trong gia đình phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành những quy định pháp luật, các phong trào do địa phương phát động. Đối với bà con chòm xóm, gia đình tôi sống giản dị, chan hòa, thường xuyên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng cùng các đoàn thể xã Giai Xuân luôn chú trọng công tác hòa giải cơ sở. Những tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân- chủ yếu là tranh chấp ranh đất, tranh chấp quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp về tài sản khác- được hòa giải kịp thời, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm; đồng thời, nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân. Từ năm 2014-2018, toàn xã đã thụ lý 476 đơn; tất cả 476 đơn đều thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó, có 376 đơn đã được hòa giải thành; các đơn hòa giải không thành, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo ông Phạm Minh Giúp, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người dân thông qua nhiều hình thức khác nhau: lồng ghép tại các cuộc họp ban, ngành, đoàn thể; sinh hoạt các câu lạc bộ, sinh hoạt hội, nhóm… Đồng thời, tăng cường thêm tài liệu, sách báo tuyên truyền, văn bản pháp luật tại các điểm quán cà phê pháp luật. Đây cũng là những giải pháp của huyện Phong Điền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. “Huyện sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. Tăng cường đầu tư, nâng cấp chất lượng của các thiết chế văn hóa ở cơ sở như: Nhà văn hóa, thư viện, các tủ sách pháp luật, các Câu lạc bộ...”- ông Lê Văn Hùng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Phong Điền, cho biết.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết