24/01/2016 - 19:20

CỤC HẢI QUAN TP CẦN THƠ

Nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Có, Cục Trưởng Cục hải quan TP Cần Thơ, cho biết: Xác định công tác thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngay từ đầu năm 2015, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thu hút tất cả các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào NSNN đúng theo quy định của pháp luật.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan, Hội đồng Nhân dân và UBND thành phố giao trong năm 2015, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. 5/5 chi cục trực thuộc Cục Hải quan TP Cần Thơ đã hoàn thành và thu vượt chỉ tiêu NSNN năm 2015. Theo đó, tổng thu NSNN năm 2015 toàn Cục đạt gần 3.235 tỉ đồng, đạt 137,65% chỉ tiêu kế hoạch giao (2.350 tỉ đồng). Trong đó, địa bàn TP Cần Thơ thu gần 1.715,482 tỉ đồng, đạt 129,28%; địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu gần 1.469,479 tỉ đồng, đạt 146,95%; địa bàn tỉnh Sóc Trăng 49,824 tỉ đồng, đạt hơn 216,63%, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Dù số thu thuế xuất khẩu tăng 36,36% nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 0,06% do các mặt hàng chủ lực khu vực này là gạo và thủy sản đều có thuế suất bằng 0 và tổng kim ngạch xuất khẩu tại Cần Thơ giảm 6,94% so với năm 2014. Trong khi đó tổng mức miễn, giảm, hoàn không thu thuế doanh nghiệp trên 1.081 tỉ đồng...

Thực hiện giao dịch xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Tây Đô.

Với trọng tâm là "giảm thời gian thông quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ việc kê khai hải quan điện tử qua hệ thống VNACCS/VCIS". Theo đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP Cần Thơ thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng hệ thống thông quan điện tử, áp dụng quản lý rủi ro, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Cho đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục trên hệ thống VNACCS/VCIS. Song song đó, Cục Hải quan TP Cần Thơ chủ động thực hiện nhiều giải pháp như: tăng tần suất kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị đối thoại và trao đổi, gặp gỡ trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chính sách, thủ tục cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhờ đó các chỉ tiêu kế hoạch được hoàn thành đúng kế hoạch.

Thực tế hải quan tại các địa phương chưa thể thực hiện qui định tại nhiều văn bản mới; quy chế "Một cửa quốc gia", một số chính sách, thủ tục các bộ, ngành chưa triển khai đồng bộ… đã ảnh hưởng đến tiến độ cải cách thủ tục hành chính và thời gian thông quan tại các cửa khẩu. Cùng đó, máy móc thiết bị của Cục Hải quan TP Cần Thơ đã cũ, hiệu quả sử dụng thấp, không phù hợp cho công tác kiểm tra hàng hóa, trong khi đó khối lượng công việc ngày càng nhiều. Tuy nhiên, đơn vị đã không ngừng nỗ lực, đặc biệt là việc triển khai thành công hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Ngoài ra, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã thực hiện báo cáo kết quả cải cách hành chính định kỳ 6 tháng/lần để qua đó rút kinh nghiệm và xác định vướng mắc, khó khăn phát sinh. Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, triển khai kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp, thành lập Tổ tư vấn hải quan – doanh nghiệp nhằm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời và tăng khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kịp thời xử lý các vướng mắc cho doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng" theo phương châm hành động của ngành "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả". Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hải quan - thuế - kho bạc và ngân hàng thương mại trong công tác thu nộp NSNN (thu nộp thuế, lệ phí bằng phương thức điện tử qua hệ thống ngân hàng, kho bạc đạt 99,96%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, hoàn chỉnh đại học, đại học bằng 2 và sau đại học… cũng được xem đây là nhiệm vụ trọng tâm…

Năm 2016, Tổng Cục Hải quan phát động thi đua với chủ đề: "Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại". Từ tinh thần đó, Cục Hải quan TP Cần Thơ xây dựng theo trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN giao; xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế. Đồng thời, tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng công chức phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết