12/04/2024 - 10:25

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường 

Tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, hưởng ứng và phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, của ngành là một trong những mục tiêu mà Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hướng đến. Năm qua, mục tiêu này được thành viên Cụm Thi đua số IX thực hiện đạt kết quả khả quan và phấn đấu tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2024.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP Cần Thơ nhận Cờ Thi đua do Bộ TN&MT trao tặng.

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, Cụm thi đua số IX thuộc Bộ TN&MT gồm 7 thành viên là Sở TN&MT các tỉnh, thành: TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ - Cụm trưởng Cụm thi đua số IX năm 2023, cho biết: “Năm 2023, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua số IX đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành được phát động và tích cực triển khai thực hiện; công tác tổ chức bộ máy luôn được các Sở TN&MT kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số được đẩy mạnh nhằm giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng nhanh chóng và công khai, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp…”.

Năm qua, các Sở TN&MT thuộc Cụm Thi đua số IX đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành tổng cộng 67 văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT, qua đó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương về quy hoạch, quản lý, khai thác TN&MT. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT được tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt cho việc phát triển KT-XH của các địa phương; đồng thời các nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm lồng ghép vào hoạt động phát triển KT-XH; chủ động, kịp thời triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm phục vụ tốt cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án thu hút đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra luôn được quan tâm thực hiện. Trong năm 2023 các Sở TN&MT trong Cụm thi đua đã triển khai trên 500 cuộc thanh tra, kiểm tra đối các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước… Qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm.

Tại TP Cần Thơ, Sở TN&MT thành phố đã phối hợp đơn vị chuyên môn hoàn thành quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QÐ-TTg ngày 2-12-2023; trình Bộ TN&MT thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của TP Cần Thơ; trình UBND thành phố phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn và được phê duyệt theo Quyết định số 2143/QÐ-UBND ngày 13-9-2023 về ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn TP Cần Thơ; xây dựng dự toán Ðề án xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn TP Cần Thơ. Tham mưu, trình UBND thành phố thống nhất chủ trương tham gia hợp tác triển khai Chương trình thành phố Xanh năm 2023 trên địa bàn TP Cần Thơ theo đề xuất của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam. Hoàn thành Dự án “Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu và tăng cường mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn tại TP Cần Thơ” - MKCF do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tài trợ; triển khai thực hiện Dự án hệ thống giám sát hoạt động khai thác cát trên lòng sông Hậu. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tiến hành khảo sát, thăm dò và lấy mẫu cát trên địa bàn thành phố nhằm phân tích, đánh giá chất lượng nguồn cát phục vụ cho việc thi công các dự án cao tốc; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trên địa bàn TP Cần Thơ… Các hoạt động trên góp phần quản lý, bảo vệ TN&MT và phát triển KT-XH ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua, Cụm Thi đua số IX cũng gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, như: một số quy định pháp luật của Trung ương liên quan TN&MT còn chồng chéo, chưa cụ thể nên khi vận dụng vào công tác quản lý nhà nước về TN&MT ở địa phương còn nhiều vướng mắc, nhất là các quy định về đất đai, khoáng sản, môi trường và lĩnh vực biển; một số tổ chức, người dân chưa ý thức, trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường, còn tình trạng vứt rác sinh hoạt xuống sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường; cơ sở hạ tầng ở một số bãi rác đã xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác thu gom, xử lý rác thải, làm phát sinh mùi hôi...

Năm 2024, Cụm Thi đua số IX tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của địa phương; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hòa nhã, tận tâm thực thi công vụ… Ðặc biệt, các phong trào thi đua trong năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển KT-XH địa phương; chú trọng thực hiện phương châm của ngành “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo”, đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch của từng địa phương, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT...

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm Thi đua số IX, Sở TN&MT TP Cần Thơ được Bộ TN&MT trao tặng Cờ Thi đua do có thành tích suất sắc - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023; đồng thời nhiều đơn vị thuộc Cụm Thi đua số IX được nhận khen thưởng của Bộ TN&MT. Ông Chu Ngọc Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ TN&MT, đề nghị: “Năm 2024, các Sở TN&MT thuộc Cụm Thi đua số IX cần tiếp tục bám sát công tác thi đua khen thưởng của Ðảng, Nhà nước, Bộ TN&MT, UBND tỉnh, thành; đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua của ngành TN&MT với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; cùng phấn đấu, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn; chọn ra các chủ đề như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để phát động phong trào thi đua trong Cụm Thi đua số IX…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết