19/12/2008 - 08:16

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ:

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân

(CT)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2008, vào ngày 18-12-2008, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, đã nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; làm nòng cốt trong việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, như quy hoạch, giải tỏa, bồi hoàn... Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ công chức ở địa phương. Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là những hộ chính sách, nghèo, bất hạnh; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận các cấp, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Năm qua, hệ thống dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Tuy nhiên, bộ máy tổ chức và cán bộ hệ thống dân vận luôn biến động, nhất là ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận, có nơi còn khoán trắng cho đồng chí cấp ủy phụ trách, Mặt trận, đoàn thể; trong khi đó cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn thiếu, chưa được đầu tư đúng mức. Công tác cải cách hành chính và thực hiện qui chế dân chủ có tiến bộ nhưng ở một số nơi, một số lĩnh vực còn bị người dân than phiền như thiếu công khai, dân chủ trong thực hiện các dự án, chính sách bồi hoàn, tái định cư ...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, được nhận Huân chương Lao động hạng ba; nhiều tập thể, cá nhân được UBND thành phố, Ban Dân vận Thành ủy tặng bằng khen, giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2008.

THANH THY

Chia sẻ bài viết