25/01/2018 - 11:00

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai 

Xác định công tác quản lý nhà nước về đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố đã triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Theo đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực thi hiệu quả

Thể chế hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong năm 2017, ngành TN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 thuộc thẩm quyền của thành phố, như: Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 5 năm (2015-2019); Quyết định hạn mức tách thửa đất nông nghiệp; Quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đang trình sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Năm 2017, ngành TN&MT hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố. Kịp thời tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố Danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018. Hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ô Môn…

Lãnh đạo thành phố kiểm tra Dự án khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra Dự án khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngành TN&MT thực hiện kịp thời công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng đất các tổ chức. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra chấn chỉnh tách thửa, phân lô, khu dân cư tự phát, chuyển mục đích trái phép trên địa bàn thành phố; trọng điểm là Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng, tham gia Đoàn thanh tra đất đai của Thanh tra thành phố. Công tác xây dựng chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xác định giá đất ngày càng được hoàn thiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, cấp giấy cho các hộ dân nhận nền tái định cư tại các khu dân cư đạt kết quả khá cao. Điển hình như: Công ty cổ phần Phát triển nhà đã cấp 973 giấy/1.053 nền; Khu dân cư 586 lô 20 đã cấp 542 giấy/557 nền; Khu dân cư Diệu Hiền đã cấp 93 giấy/94 nền… Cấp giấy cho hộ gia đình cá nhân đạt tỷ lệ 99,46%. Ngành đặc biệt chú trọng công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động ổn định.

Theo số liệu từ Cục Thuế TP Cần Thơ, năm 2017, tổng nguồn thu ngân sách từ đất đai là 1.156 tỉ đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành TN&MT, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Đạt được kết quả trên, Sở TN&MT tập trung triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021. Song song đó, kiểm tra, đôn đốc chủ dự án khu dân cư, khu tái định cư hoàn thành cơ sở hạ tầng để bàn giao 5-10% quỹ đất; thường xuyên rà soát, kiểm tra quỹ đất công trên địa bàn thành phố, tổ chức bán đấu giá các khu đất công; phối hợp tốt chuyển thông tin cho ngành thuế.

Ông Huỳnh Thanh Phường, Trưởng Phòng TN&MT huyện Thới Lai, cho biết: Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, việc giải quyết hồ sơ đất đai trên địa bàn đúng hẹn và trước hẹn đạt tỷ lệ cao. Định giá đất cụ thể dự án thông qua Hội đồng thẩm định giải quyết khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Năm 2017, qua công tác kiểm tra lĩnh vực đất đai giúp địa phương hoàn thiện và chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Tăng cường quản lý đất đai

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, góp phần bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Sở tham mưu UBND thành phố trình Chính phủ phê duyệt Dự án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố. Đồng thời, thẩm định lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của quận, huyện; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của cấp huyện theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai; dự án Điều tra thoái hóa đất TP Cần Thơ. Sở tăng cường các giải pháp khai thác và quản lý quỹ đất của thành phố ngày càng có hiệu quả trên cơ sở đề án đã phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thanh, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai...

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, yêu cầu: Ngay từ đầu năm 2018, Sở TN&MT cần quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên, cụ thể những nội dung thực hiện theo trình tự trước sau. Năm 2017, ngành TN&MT có bước đột phá về cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, cần tiếp tục phát huy nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện cho các cá nhân, tổ chức. Năm 2018, Sở TN&MT tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là người tái định cư; thực hiện dứt điểm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn. Ngành TN&MT làm tốt công tác tham mưu cho UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất, danh mục thu hồi đất. Tăng cường thanh, kiểm tra quản lý đất đai có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, quan tâm giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai, cố gắng không để xảy ra điểm nóng.

LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết