23/08/2015 - 16:21

Nâng cao công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm UBND thành phố giao, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã tranh thủ sự hỗ trợ từ thành phố, cùng phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ. 7 tháng năm 2015, các chỉ tiêu đảm bảo đúng tiến độ, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trong 7 tháng năm 2015, Sở TN&MT thành phố luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố cũng như sự phối hợp của các sở, ngành và UBND các quận huyện. Do vậy, những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường dần được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Sở cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của các quận, huyện. Từ đó làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, đầu tư phát triển đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, trình HĐND thành phố thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất của 17 dự án với diện tích 236,31ha. Đến nay, đã thực hiện thu hồi đất 25 dự án với diện tích 34,84ha.

Người dân liên hệ giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Tính đến tháng 6-2015, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 137.673,16ha, đạt 99,75%, tăng 0,03% so cuối năm 2014. Sở tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn quận, huyện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo đúng kế hoạch đề ra; đến nay đã nghiệm thu cấp xã, phường, quận, huyện, ước khối lượng thực hiện khoảng 70%. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 54 tổ chức với diện tích 85ha, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố, như: Trung tâm Thương mại Vincom, Lotte… Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Cần Thơ giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành. Sở TN&MT thành phố đang triển khai Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ô Môn và đo đạc, lập bản đồ địa chính huyện Vĩnh Thạnh.

Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Sở TN&MT thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án khai thác và phát triển quỹ đất 2011-2015, đã tổ chức đấu giá được 2 khu đất với số tiền thu được 39 tỉ đồng. Rà soát tổ chức thu hồi 5-10% quỹ đất các dự án khu dân cư, khu tái định cư tạo quỹ đất bố trí tái định cư. Kịp thời chuyển thông tin cho ngành thuế với tổng số 127 phiếu chuyển cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 118,83ha, ước tính thu được hơn 45,6 tỉ đồng. Song song đó, Sở còn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, hậu kiểm đánh giá tác động môi trường, quan trắc chất lượng môi trường nhằm phòng ngừa ô nhiễm. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhắc nhở doanh nghiệp chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường tham mưu các hoạt động hợp tác, kêu gọi đầu tư thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố thời gian qua ngày càng đi vào nề nếp; khối lượng thực hiện Quy hoạch tài nguyên khoáng sản thời kỳ 2015-2020 tầm nhìn 2025 đã đạt 50%. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Trung ương và địa phương trong hoạt động khai thác khoáng sản. Ngoài ra, thực hiện tốt việc cấp giấy phép sử dụng tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, quy hoạch nước ngầm giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 khối lượng thực hiện khoảng 20% và quy hoạch nước mặt đạt khoảng 90%. Bên cạnh đó, ngành TN&MT tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung nâng cao các tiêu chí tiếp cận đất đai, minh bạch thông tin đất đai nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số PAPI.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT thành phố, công tác quản lý tài nguyên, môi trường vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Một số văn bản quy phạm pháp luật ngành TN&MT chưa ban hành kịp thời nên trong quá trình thực hiện địa phương còn gặp khó khăn. Cụ thể như chưa có hướng dẫn trình tự, thủ tục đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác; chưa có quy định cụ thể thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, khu tái định cư. Việc thu hồi 5-10% quỹ đất chỉ thực hiện khi nhà đầu tư đã giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. Vì vậy, việc thu hồi còn phụ thuộc tiến độ thực hiện của nhà đầu tư… Để khắc phục những khó khăn, hạn chế, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Thời gian tới, sở rà soát các chủ trương, chính sách lên quan đến ngành TN&MT tham mưu, kiến nghị bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức sử dụng đất không hiệu quả, kiên quyết thu hồi phục vụ cho phát triển kinh tế. Phối hợp với các ngành tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật tài nguyên, môi trường. Tăng cường kiểm tra việc hoàn thành các khu dân cư do doanh nghiệp đầu tư để tiếp tục thu hồi 5-10% quỹ đất. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi sử dụng lãng phí, sai mục đích; kiến nghị thu hồi đất giao cho chủ đầu tư có năng lực thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết