27/06/2018 - 20:23

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân 

Từ ngày 21-6-2018, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) (NĐ61) có hiệu lực thi hành. Để thực thi Nghị định này, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện, nhất là tiếp tục đầu tư hiện đại hóa nền hành chính và nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC).

Người dân đến thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa quận Bình Thủy.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tại Bộ phận Một cửa quận Bình Thủy vào ngày đầu tuần, mặc dù người dân đến liên hệ giải quyết TTHC rất đông nhưng các CBCC ở đây luôn niềm nở tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng. Bà Lê Thị Năm, chuyên viên Phòng Tư pháp quận, bộc bạch: “Chúng tôi luôn xác định làm việc với tinh thần hết việc không hết giờ, không để người dân phải chờ lâu, trả kết quả trễ hẹn…”.

Theo bà Phạm Thị Hồng, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND quận Bình Thủy, cùng với nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ của CBCC, năm 2017, UBND quận đã chủ động đầu tư lắp đặt camera tại Bộ phận Một cửa quận và tất cả 8 phường, lắp đặt máy bấm số tự động tại Bộ phận Một cửa quận. Việc làm này đã giúp lãnh đạo quận giám sát chặt chẽ giờ giấc, tinh thần làm việc của CBCC, phòng chống tiêu cực trong giải quyết TTHC và giúp người dân được giải quyết hồ sơ theo thứ tự, giảm áp lực cho CBCC.

Ở quận Ô Môn, việc lắp đặt camera tại Bộ phận Một cửa của quận và các phường được thực hiện từ năm 2014, với nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng. Quận cũng đã lắp đặt máy bấm số tự động, máy tra cứu thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. Bà Nguyễn Ngọc Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Nội vụ quận, khẳng định: “Việc trang bị camera và cơ sở vật chất đầy đủ đã góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC). Nhiều năm liền, quận không xảy ra trường hợp CBCC ở Bộ phận Một cửa nhũng nhiễu, tiêu cực; hầu hết hồ sơ đều giải quyết trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Bộ phận Một cửa các cấp trong quận đã tiếp nhận 32.925 hồ sơ, đã giải quyết trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn được 32.712 hồ sơ, số còn lại đang trong thời gian giải quyết, chỉ có 3 hồ sơ quá hạn do nguyên nhân khách quan”.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thành phố còn chú trọng nâng cao trình độ CBCC. Theo ông Lư Thanh Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, từ năm 2011 đến nay, huyện cử trên 200 CBCC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, hầu hết CBCC huyện có trình độ đại học trở lên; tỷ lệ này ở cấp xã là trên 66%. “Trình độ CBCC đạt chuẩn góp phần giải quyết nhanh chóng TTHC cho người dân” – ông Lư Thanh Hiền nói.

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cho biết, nhằm phục vụ tốt người dân và tổ chức, nhiều năm qua, các cấp, các ngành thành phố đã đầu tư trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa các sở, ngành thành phố, các quận, huyện và nhiều xã, phường thị trấn đã được lắp đặt camera để giám sát giờ giấc, thái độ làm việc của CBCC trong quá trình thực thi công vụ; lắp đặt máy lấy số xếp hàng tự động và màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, TTHC, kết quả giải quyết TTHC để tạo thuận lợi cho người dân. Đồng thời, các cấp, các ngành quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBCC nên đến nay, hầu hết CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa đạt chuẩn theo quy định, riêng CBCC Bộ phận Một cửa cấp huyện được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

NĐ61 quy định tại Bộ phận Một cửa phải lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc có kết nối với cơ quan nhà nước cấp trên và trong toàn hệ thống; bố trí khu vực đặt các trang thiết bị: máy lấy số xếp hàng tự động kết nối tới Hệ thống thông tin một cửa điện tử; các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, TTHC, tra cứu kết quả giải quyết TTHC...

Trước khi NĐ61 được ban hành, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đáp ứng tương đối về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa. Việc NĐ61 ra đời là cơ sở để thành phố cũng như các quận, huyện củng cố thêm cơ sở pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ này. Đây cũng là một thuận lợi cho các địa phương trong việc trang bị thêm các thiết bị phục vụ tại Bộ phận Một cửa.

Theo ông Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, thực hiện NĐ61, từ nay đến cuối năm 2018, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tiến hành triển khai lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận Một cửa tại tất cả 13 xã, thị trấn; phối hợp lắp đặt máy lấy số xếp hàng tự động, màn hình cảm ứng ở Bộ phận Một cửa xã, thị trấn nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, TTHC; tiếp tục chuyển đổi công tác của CBCC nhằm ngăn ngừa tình trạng gây phiền hà, tiêu cực trong giải quyết TTHC…

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cho biết: Sở Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành công văn chỉ đạo thực hiện NĐ61. Đồng thời đang tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh để tham mưu UBND thành phố thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và các quận, huyện theo quy định của NĐ61 nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch hành chính. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố khảo sát lắp đặt, nâng cấp hệ thống camera, phần mềm điện tử, máy tính bảng, máy bấm lấy số xếp hàng tự động… tại Bộ phận Một cửa các cấp; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ hành chính, kỹ năng giao tiếp cho CBCC; thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, TTHC theo NĐ61…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết