29/07/2015 - 21:04

Đồng chí Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC; XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã lãnh đạo đảng viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm kỳ X đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng trường phát triển toàn diện. Trước thềm Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ, đồng chí Trần Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, cho biết về những thành tựu nổi bật Đảng bộ Trường đạt được trong nhiệm kỳ qua:

- Trong nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo của trường đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành. Hiện nay, trường đang tổ chức đào tạo 95 ngành/chuyên ngành bậc đại học với quy mô 33.000 sinh viên chính qui (đầu nhiệm kỳ là 26.000 sinh viên). Hệ vừa làm - vừa học và đào tạo từ xa được mở rộng với quy mô 24.000 sinh viên, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm, hình thức tổ chức đào tạo đa dạng theo nhu cầu của người học.

Việc liên kết đào tạo trong và ngoài nước được mở rộng nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội. Trường đã mở thêm 18 ngành sau đại học trong đó có 2 ngành thạc sĩ quốc tế, nâng tổng số lên 37 ngành thạc sĩ và 15 ngành tiến sĩ, với tổng số học viên cao học và nghiên cứu sinh là 3.366 người. Công tác tự đánh giá, kiểm định nội bộ và đánh giá ngoài đã được cải tiến theo hướng tiếp cận đầy đủ hơn các chuẩn mực quốc tế. Năm 2013, trường đã trở thành thành viên chính thức của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), 3 ngành đào tạo của trường được công nhận đạt chuẩn AUN. Đến tháng 3 năm 2015, theo xếp hạng của hệ thống đánh giá Webometrics, Trường ĐHCT tiếp tục được xếp vị trí thứ 2 trong số các trường đại học ở Việt Nam và ổn định trong danh sách 100 trường hàng đầu ở Đông Nam Á.

Năng lực nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ được nâng cao, các đề tài, dự án khoa học công nghệ có tính liên ngành được đẩy mạnh. Số lượng các đề tài, nội dung nghiên cứu có tính ứng dụng cao hơn, công bố kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước gia tăng. Trong 5 năm qua, trường đã triển khai 1.060 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, tăng 104% so với nhiệm kỳ 2005-2010. Trường đã chú trọng phát triển những lĩnh vực mới như kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục... Chương trình hoạt động khoa học công nghệ gắn với các địa phương và viện/trường trong nước ngày càng phát triển mạnh. Với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mạnh, Trường ĐHCT đã trực tiếp góp phần vào sự phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của vùng qua các chương trình Liên kết vùng, Nông thôn mới, Tái cơ cấu nông nghiệp, Ứng phó với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

 Giờ thực hành của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông Trường ĐHCT. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Quan hệ hợp tác với các viện, trường và tổ chức trong và ngoài nước được mở rộng, năng lực đào tạo, nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ được nâng cao. Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ngày càng được mở rộng (đã đón 1.584 đoàn vào với 5.847 lượt khách và ký mới 129 bản ghi nhớ hợp tác), 103 dự án được triển khai, đạt giá trị 156,82 tỉ đồng. Chương trình Học phần nhiệt đới đã góp phần nâng cao vị thế của trường trong công tác hợp tác quốc tế (chương trình này đã tiếp nhận 502 sinh viên các nước). Số lượng sinh viên quốc tế học tập tại trường trong nhiệm kỳ qua là 517 người. Nhiều năm qua, trường đã đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng, đặc biệt Chương trình Mekong 1000 đã đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có trình độ chuyên sâu ở nước ngoài, góp phần tích cực cho việc hội nhập quốc tế của các địa phương. Chương trình Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên phổ thông đến năm 2020 đã được triển khai một cách tích cực và đạt hiệu quả cao. Kết cấu hạ tầng và điều kiện làm việc của trường ngày càng được cải thiện, nhiều công trình được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

- Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, chất lượng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và sinh viên được đặc biệt quan tâm; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố được phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên và sinh viên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và sinh viên được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, chuẩn mực đạo đức trong cán bộ và sinh viên được ban hành và triển khai, cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức hằng năm đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ được tập trung lãnh đạo thường xuyên, đạt kết quả tốt, nhất là bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị cho cấp ủy Đảng (đã cử 74 cán bộ tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, tăng 4,6 lần so với nhiệm kỳ 2005-2010). Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học so với đầu nhiệm kỳ đã tăng từ 67,2% lên 84%. Trường hiện có 1.182 giảng viên, trong đó thạc sĩ 696 người, tiến sĩ 297 người, giáo sư, phó giáo sư 101 người. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 938 đảng viên; hàng năm trên 95% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh...

 Trong giai đoạn 2015-2020, BCH Đảng bộ trường đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những khâu đột phá gì để đưa trường phát triển toàn diện, thưa đồng chí?

- BCH Đảng bộ xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Trường ĐHCT trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng ĐBSCL và cả nước; có năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt trình độ chung của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới đối với một số ngành mũi nhọn".

Trên cơ sở đó, Đảng bộ trường xác định các phương hướng cần tập trung trong nhiệm kỳ là: Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn và môi trường văn hóa lành mạnh trong trường. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực của các cấp ủy đảng và chính quyền theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, đẩy mạnh đào tạo cán bộ và phát huy hiệu quả nguồn lực cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, tập trung đào tạo sau đại học và đào tạo quốc tế. Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, chú trọng các đề tài có tính liên kết nhiều lĩnh vực, gắn nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Phấn đấu tự chủ về tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trường, cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao thu nhập của công chức, viên chức, người lao động. Đảm bảo tốt các chế độ, chính sách, tập trung cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật và kỹ năng cho sinh viên.

Đảng bộ trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu và mở rộng ngành nghề đào tạo ở các bậc học theo nhu cầu của xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo quốc tế, hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tập trung phát triển các đề tài, dự án khoa học công nghệ có tính liên ngành, nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập giáo dục, khoa học công nghệ thế giới. Khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng bộ xác định các khâu đột phá sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ (ưu tiên đào tạo ở nước ngoài), đảm bảo cán bộ cơ hữu theo quy định mở ngành đào tạo; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm việc cho cán bộ hành chính. Huy động mọi nguồn lực xây dựng, vận hành và khai thác có hiệu quả Dự án ODA của Chính phủ Nhật Bản, tiếp tục khai thác nguồn lực từ các dự án khác nhằm phát triển đồng bộ các đơn vị trong trường, đáp ứng yêu cầu nâng cấp Trường ĐHCT trở thành trường đại học xuất sắc.

 Đảng bộ trường đề ra những giải pháp gì để trường có năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt trình độ chung của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới đối với một số ngành mũi nhọn, thưa đồng chí?

- Đảng bộ trường xác định tập trung đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ cao ở các nước tiên tiến, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng làm lực lượng cán bộ nòng cốt cho các lĩnh vực mũi nhọn và một số lĩnh vực hỗ trợ khác. Đầu tư xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm mới, hiện đại theo chuẩn quốc tế cho các lĩnh vực mũi nhọn, đảm bảo cho yêu cầu đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu của xã hội, xúc tiến xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, có tính quốc tế ở các lĩnh vực mũi nhọn, tăng cường hoạt động liên kết đào tạo với các đối tác mạnh trong và ngoài nước. Trường xác định những chương trình nghiên cứu trọng điểm, chuyên sâu của các lĩnh vực mũi nhọn gắn với hoạt động đào tạo chất lượng cao của những lĩnh vực này. Đồng thời chú trọng hoạt động xuất bản, giao lưu, hội nhập quốc tế trong triển khai các hoạt động chuyên môn. Để có đủ cơ sở triển khai bốn giải pháp nêu trên, Trường ĐHCT cần tập trung tổ chức thực hiện tốt Dự án "Nâng cấp Trường ĐHCT thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản trong thời gian sắp tới.

 Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết