19/06/2019 - 11:34

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập 

6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, hoàn thành nội dung, thời gian và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dân quân tham gia diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở thị trấn Phong Điền.

Đảng ủy, UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, vừa tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn với sự tham gia của trên 130 cán bộ, chiến sĩ LLVT và người dân. Buổi diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó trong mùa mưa; góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản khi bão lũ xảy ra. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống lụt bão. “Cuộc diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Phong Điền có ý nghĩa rất thiết thực đối với nhân dân; đồng thời nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cuộc diễn tập được thủ trưởng Bộ CHQS thành phố đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn…” - Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho biết.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn I, kế hoạch huấn luyện chiến dịch năm 2019 của Bộ CHQS thành phố, Ban CHQS huyện Phong Điền đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ soạn thảo giáo án, thông qua phê duyệt theo phân cấp, tiến hành huấn luyện các đối tượng đúng thời gian quy định. Đến nay, đơn vị huấn luyện lực lượng thường trực quân số đạt 100%; huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) đạt 92,48%... Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn huấn luyện Dân quân tại chỗ với sự tham gia 632 dân quân và mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 với 130 cán bộ tham dự.

Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố xác định công tác tập huấn cán bộ có vai trò quan trọng, quyết định đến kết quả huấn luyện. Vì vậy, các nội dung chương trình tập huấn được chọn lọc, tập trung vào những nội dung mới và những nội dung còn yếu của những năm trước. Qua tập huấn, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện được nâng lên. Đến nay, toàn thành phố tổ chức 17 lớp tập huấn với 1.533 lượt cán bộ tham gia. Đồng thời huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 95,73%; DQTV đạt 55,6%, huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi…

Bộ CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tốt công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ; diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở 18 xã, phường, thị trấn. Các cuộc diễn tập đã làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng đấu tranh chống lại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biết cách chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa có thể xảy ra...

Để hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; huấn luyện sát với đặc điểm địa hình, đối tượng tác chiến và phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị của đơn vị. Trong đó tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn trong bắn đạn thật cho các đối tượng là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... Đồng thời hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện trong tháng 7-2019.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết