01/09/2017 - 18:17

Năm 2018 có thêm 4 trường mầm non, mẫu giáo thực hiện mô hình trường điển hình đổi mới

* Cái Răng: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất giáo dục - đào tạo

(CT)- Ngày 31-8-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non (MN) năm học 2017-2018 .

Năm học 2016-2017, chất lượng giáo dục  MN tiếp tục giữ vững, có chuyển biến tích cực. Thành phố có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập GD MN trẻ em 5 tuổi; 92/ 178 trường MN, mẫu giáo (MG) được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng GD; 100% trường MN, MG, nhà trẻ thực hiện chương trình giáo dục MN… Nổi bật là việc xây dựng trường điển hình đổi mới ở Trường MN Hướng Dương (quận Ô Môn) mang lại hiệu quả giáo dục cao.

Năm học 2017-2018, giáo dục MN tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành; nâng cao lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là chất lượng phổ cập GD MN cho trẻ em 5 tuổi; phát triển hoạt động của trường điển hình đổi mới. Năm 2018, ngành có thêm 4 trường MN, MG thực hiện mô hình trường điển hình đổi mới.

m Năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Cái Răng tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng GD&ĐT. Ngành tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học; thực hiện Nghị quyết của HĐND, UBND quận Cái Răng về xây dựng trường học đến năm 2020; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Quận phấn đấu có 2 trường đạt chuẩn quốc gia (1 mầm non, mẫu giáo và 1 tiểu  học) trong năm học mới.

Hiện nay, toàn quận có 32 trường, trung tâm; hơn 17.680 học sinh các bậc học. Năm học 2016-2017, quận có 4 trường mầm non, tiểu học được tái công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2; có 15/ 25 trường đạt chuẩn quốc gia (thuộc ngành giáo dục quận quản lý); 2/3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia (thuộc Sở GD&ĐT thành phố quản lý).

B.NG

Chia sẻ bài viết