20/03/2013 - 10:28

Năm 2013, phấn đấu tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu

Năm 2013, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đặt mục tiêu vận động, tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu; có 90-92% người hiến máu tình nguyện; 1,15% dân số tham gia hiến máu... Đây là mục tiêu được thống nhất tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013, tổ chức ngày 19-3, tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN Nguyễn Thị Xuyên đánh giá: Năm 2012, Ban chỉ đạo HMTN các cấp tiếp tục được kiện toàn, phát triển; số người HMTN ngày càng tăng; các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe, chế độ chính sách... được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng, Ngày toàn dân hiến máu... thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là bước đột phá giúp nâng cao công tác từ thiện, nhân đạo, góp phần thúc đẩy sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, hoạt động HMTN vẫn còn gặp một số hạn chế: cơ sở pháp lý của công tác vận động HMTN còn chưa đầy đủ; khả năng tiếp nhận máu của nhiều cơ sở y tế địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy, chính quyền, ngành y tế ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phong trào HMTN...

Để thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2013, theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia HMTN Nguyễn Hải Đường, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Cải tiến cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo các cấp; tăng cường các hoạt động truyền thông gắn với vận động, tổ chức HMTN theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, góp phần đảm bảo cung cấp máu cho cấp cứu, điều trị. Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn người HMTN kết hợp với việc kiểm tra, giám sát tại cơ sở; sửa đổi, bổ sung, ban hành “Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích HMTN và vận động HMTN”...

Năm 2012, cả nước đã tiếp nhận được hơn 912.300 đơn vị máu, tăng 13,2% so với năm trước; Việt Nam có 1,06 % dân số tham gia hiến máu.

MỸ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết