10/05/2010 - 08:32

Năm 2010, chỉ tiêu thu BHXH gần 90.000 tỉ đồng

(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 611/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2010 của BHXHVN. Theo đó, tổng số thu được giao năm 2010 là 89.926 tỉ đồng; trong đó, thu BHXH bắt buộc 49.663 tỉ đồng, BHXH tự nguyện 167 tỉ đồng, BH thất nghiệp 3.804 tỉ đồng, BH y tế 26.292 tỉ đồng và tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính là 10.000 tỉ đồng.

Tổng số chi được giao là 56.234 tỉ đồng; trong đó, chi BHXH bắt buộc từ quỹ BHXH là 36.062 tỉ đồng, chi BHXH tự nguyện 40 tỉ đồng, chi BH thất nghiệp 460 tỉ đồng, chi khám bệnh, chữa bệnh BH y tế 17.837 tỉ đồng, chi quản lý bộ máy 1.579 tỉ đồng và chi đầu tư xây dựng cơ bản là 265 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ tiêu mà BHXHVN được giao năm nay cao hơn năm trước (2009). Cụ thể, tổng số thu năm nay cao hơn năm 2009 là 33.290 tỉ đồng (2009 được giao 56.636 tỉ đồng); còn tổng số chi cao hơn 13.660,225 tỉ đồng (2009 được giao 42.582,775 tỉ đồng).

Theo số liệu năm 2009, số thu BHXH đạt 37.011 tỉ đồng, số thu BH y tế là 13.174 tỉ đồng. Tổng kết đến thời điểm ngày 31-12-2009, công tác thu của ngành BHXH trong năm 2009 đã hoàn thành với mức 100,3% kế hoạch.

Cũng tính đến cuối năm 2009, có 53,3 triệu người tham gia BHYT, chiếm 62,2% dân số, trong đó số người tham gia BHYT tự nguyện là 13,8 triệu người.

TUẤN KHANG

Chia sẻ bài viết