19/12/2008 - 08:14

Năm 2009, bảo lãnh Chính phủ tập trung vào một số dự án quan trọng của nền kinh tế

* Phê duyệt Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp - giai đoạn 2009-2010”

(TTXVN)- Theo Thông báo số: 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, vừa qua, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ và đánh giá đối tượng, điều kiện cấp bảo lãnh, Thủ tướng Chính phủ nhận định: Việc bảo lãnh Chính phủ trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho các dự án được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt về chủ trương huy động được nguồn vốn vay trong và ngoài nước với chi phí vay hợp lý hơn so với cơ chế doanh nghiệp tự vay tự trả.

Trong năm 2009, các loại hình chương trình dự án vay nước ngoài được xem xét cấp bảo lãnh tập trung vào các dự án quan trọng của nền kinh tế như: đầu tư đội tàu bay theo chiến lược phát triển đội tàu bay; các dự án phát triển nguồn điện trong Tổng sơ đồ điện VI và một số dự án cơ sở hạ tầng như đường cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các dự án phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm và một số dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tổng mức đầu tư của dự án được xem xét cấp bảo lãnh tối thiểu là 30 triệu đô la Mỹ. Mức vốn tự có của các chủ dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư nhưng không bao gồm vốn vay và vốn cấp từ ngân sách nhà nước. Hạn mức bảo lãnh năm 2009 tăng hơn so với mức năm 2008 theo số cam kết giải ngân.

* Tại Công văn số: 2221/TTg-QHQT, Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp - giai đoạn 2+3 (2009 - 2010)” do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECI) viện trợ không hoàn lại trị giá 1.900.190 Euro.

Theo đó, vốn đối ứng cho dự án do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Viện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ký thư xác nhận tiếp nhận khoản viện trợ của AECI đồng thời thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

Chia sẻ bài viết