17/04/2021 - 17:59

MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(CT) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ huyện báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HÐND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Thường trực MTTQ huyện phối với các địa phương trong và ngoài địa bàn huyện để tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với 55 người ứng cử đại biểu HÐND. Trong đó, có 40 người cư trú trên địa bàn huyện và 15 người cư trú ngoài địa bàn. Kết quả, 100% cử tri tín nhiệm đối với 55 người ứng cử đại biểu HÐND huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần ba, trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, các đại biểu phát biểu tham gia thảo luận và biểu quyết nhất trí thống nhất danh sách đối với 51 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HÐND huyện Vĩnh Thạnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 22 nữ, chiếm tỷ lệ 43%; đại diện dân tộc thiểu số là 1 người, chiếm tỷ lệ 1,96%; tỷ lệ tái cử là 69,70%...

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết