07/08/2022 - 10:39

Lối chiều

Trần Thanh Thoa

 
Dường như ngày đã cạn
Chim về miền sơn khê
Chiều run run môi gió
Phiến cỏ thơm tóc thề
 
Có gì như le lói
Giữa lưng chừng ưu tư
Mảnh nắng chiều khép lại
Sau gót chân tạ từ
 
Qua những triền lau vắng
Bạc cả mùa đa mang
Hò hẹn xưa đã cũ
Trong mắt xanh lỡ làng
 
Qua bãi bờ nắng tắt
Khói hay sương mặt hồ?
Cánh bằng lăng tím lặng
Từ độ tình hư vô…
 
Ta như người đi lạc
Trong thăm thẳm mất còn
Đời mình trăm ngã rẽ
Trước nhà mảnh trăng non

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lối chiều