17/08/2014 - 21:10

Các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt

LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

Từ năm 2013 đến nay, bộ phận “một cửa” các cấp ở quận Thốt Nốt đã giải quyết và trả kết quả các hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và công dân trước hẹn và đúng hẹn đạt 99,5%. Toàn quận cũng đã huy động hơn 330 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo sinh xã hội ở cơ sở. Đây là những kết quả nổi bật trong thực hiện Chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung cho cơ sở” của Quận ủy Thốt Nốt đề ra.

* Đẩy mạnh cải cách hành chính

 Bộ phận một cửa phường Tân Hưng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Dựa theo chủ đề của Thành ủy, năm 2013 và 2014, Quận ủy Thốt Nốt đã đề ra Chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung cho cơ sở”. Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, từ năm 2013 đến nay, hệ thống chính trị trong quận đã có nhiều nỗ lực để thực hiện chủ đề này.

Đồng chí Lê Văn Chơn, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Hòa, cho biết: “Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức nói chung, bộ phận “một cửa” phường nói riêng. Định kỳ cuối mỗi tuần, Thường trực UBND phường tổ chức họp bộ phận “một cửa” để kiểm tra tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đảng ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí hoạt động…”. Nhờ vậy, từ đầu năm 2013 đến nay, bộ phận “một cửa” phường đã tiếp nhận 6.826 thủ tục hành chính của người dân, tất cả đều giải quyết đúng hẹn và trước hẹn. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, thực hiện Chủ đề của Quận ủy, ngoài việc tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng ủy và UBND phường ưu tiên kinh phí đầu tư mua sắm đầy đủ máy vi tính cho bộ phận một cửa làm việc, mua sắm máy điều hòa, bàn ghế phục vụ cho người dân ngồi chờ. Đặc biệt, Đảng ủy và UBND phường thường xuyên giám sát, kiểm tra và động viên cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, không để người dân phải chờ đợi lâu và đi lại nhiều lần. Nhờ vậy, một số hồ sơ theo quy định giải quyết từ 3-5 ngày, phường đã giải quyết và trả kết quả cho người dân tại chỗ. Từ đầu năm 2014 đến nay, bộ phận “một cửa” phường đã tiếp nhận 3.233 hồ sơ các loại, hầu hết đều giải quyết đúng hẹn và trước hẹn.

Nói về kết quả đẩy mạnh cải cách hành chính trong quận, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Bên cạnh những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, từ năm 2013 đến nay, UBND quận đã đầu tư 3,336 tỉ đồng thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin cho 9/9 phường, đến nay 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp quận và các phường để thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Song song đó, Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các cấp, các ngành siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhờ nỗ lực đó, chất lượng công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tốt. Từ năm 2013 đến nay, bộ phận “một cửa” cấp quận tiếp nhận 10.890 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn và trước hẹn đạt 99,6%; bộ phận một cửa các phường tiếp nhận 75.770 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn và trước hẹn đạt 99,5%.

* Huy động mọi nguồn lực, tập trung cho cơ sở

Mới đây, phường Thới Thuận tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Cả Cao (nhánh phải) dài 1.145m, rộng 4m, với tổng kinh phí đầu tư 1,76 tỉ đồng (trong đó quận đầu tư 1,26 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 500 triệu đồng và 2.300m2 đất. Theo đồng chí Trương Thị Nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thới Thuận, thực hiện chủ đề của Quận ủy, từ năm 2013 đến nay, cùng với tranh thủ sự đầu tư của cấp trên, Đảng ủy và UBND phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường tập trung huy động sức dân đóng góp để xây dựng và nâng cấp các công trình giao thông. Tiêu biểu như xây dựng các tuyến đường bê tông rộng 4m như: tuyến đường Cả Cao (nhánh trái), tuyến Đường Xuồng (nhánh trái), tuyến Rạch Chanh (nhánh phải), đường Lộ Mới… với tổng chiều dài 4.650m, tổng kinh phí gần 6 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 2 tỉ đồng và gần 10.000m2 đất.

Ở phường Thạnh Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, từ năm 2013 đến nay, các ban, ngành, đoàn thể phường đã huy động được hơn 38 tỉ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhân dân đóng góp hơn 9 tỉ đồng. Nhờ vậy, nhiều công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường được đầu tư xây dựng khang trang. Điển hình như Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa, Nhà Văn hóa xã, tuyến đường Xẻo Cao - Vạn Lịch… Đồng chí Lê Văn Chơn, Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ kinh nghiệm: “Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường và khu vực thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các khoản thu chi; thành lập ban giám sát cộng đồng để giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các công trình; tổ chức khen thưởng kịp thời những cá nhân có đóng góp tiêu biểu… Nhờ vậy, việc huy động đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nhân dân hưởng ứng tích cực”.

Không chỉ huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các cấp ủy đảng trong quận còn chỉ đạo huy động các nguồn lực chăm lo cho công tác chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Những ngày đầu tháng 8-2014, các cán bộ, công chức phường Thới Thuận tất bật với công tác vận động xã hội hóa chăm lo cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Đồng chí Trương Thị Nhiệm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, nói: “Chúng tôi đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân đóng góp tiền và quà trị giá hơn 83 triệu đồng tặng học sinh nghèo, khó khăn ở 7 điểm trường trên địa bàn phường”. Từ đầu năm đến nay, phường Thới Thuận cũng đã vận động xã hội hóa được 312 triệu đồng xây 26 căn nhà tình thương tặng các hộ nghèo.

Theo thống kê của Quận ủy Thốt Nốt, thực hiện chủ đề của Quận ủy, từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy đảng trong quận đã chỉ đạo hệ thống chính trị huy động được hơn 250 tỉ đồng từ ngân sách và vận động xã hội hóa được hơn 83 tỉ đồng đầu tư cho cơ sở. Trong đó, đã đầu tư xây mới nhiều trụ sở hành chính phường, 33 công trình giáo dục, 16 công trình y tế, nâng cấp 93 tuyến đường giao thông, xây mới 43 cây cầu bê tông, xây dựng và sửa chữa 538 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo… Cũng qua thực hiện chủ đề của Quận ủy, quận đã huy động được hàng trăm tỉ đồng vốn của Trung ương và thành phố đầu tư xây dựng các công trình lớn trên địa bàn, như: Tuyến đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, Chợ gạo cấp khu vực, hệ thống xử lý nước thải Khu Công nghiệp Thốt Nốt…

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung cho cơ sở”, từ nay đến cuối năm 2014, Quận ủy Thốt Nốt tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị quận thực hiện tốt chủ đề của Quận ủy. Trong đó, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, chấn chỉnh kỷ cương và kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Quận ủy cũng chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực để mở rộng các tuyến đường giao thông từ 2m lên 4m; xây dựng các chợ ở phường Tân Lộc, Thới Thuận; xây dựng Trung tâm Thương mại Thuận Hưng; xây dựng Trường Mẫu giáo và Trung học cơ sở Trung Kiên; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các đối tượng…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết