23/07/2019 - 20:24

Lãnh đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022

(CT)- Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1324-CV/TU về lãnh đạo đại hội chi bộ (ĐHCB) trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, BTV Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định ĐHCB là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc tổ chức ĐHCB trực thuộc phải bảo đảm phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Dự thảo các văn kiện phải tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thảo luận kỹ các quan điểm, mục tiêu, định hướng nêu trong văn kiện của cấp mình và cấp trên. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải thực hiện đúng quy định, quy trình, hướng dẫn của Đảng; cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt; lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo để đề cử, ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước trong và sau Đại hội; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội và việc tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng (mỗi quận, huyện chọn từ 2-3 điểm); báo cáo điểm đại hội, tiến độ và kết quả đại hội về BTV Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy). Thời gian tổ chức đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022, bắt đầu từ tháng 11-2019 và hoàn thành trong tháng 1-2020.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết