30/09/2022 - 16:41

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn 

(CTO) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tuần từ 19 đến 23-9-2022, đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng (VND), lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn, so với tuần liền trước đó.

Lãi suất tăng sẽ tạp áp lực lớn cho cả ngân hàng và khách hàng. 

Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt ở mức 0,48%/năm, 0,51%/năm và 0,46%/năm tăng lên mức 4,7%/năm, 4,96%/năm và 5,5%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, so với tuần liền trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng có xu hướng tăng. Lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,31%/năm, 0,6%/năm và 0,27%/năm lên mức 2,7%/năm, 3,16%/năm và 3,4%/năm.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 1.258.928 tỉ đồng, bình quân 251.786 tỉ đồng/ngày, giảm 13.738 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 262.379 tỉ đồng, bình quân 52.476 tỉ đồng/ngày, tăng 5.676 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Các giao dịch bằng VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 89% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 2 tuần (chiếm 4% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 10%.

G.B

Chia sẻ bài viết